Barva Moonlight Primacol Decorative stříbrný

Moonlight je dekorativní interiérová vrchní barva, která se po osvětlení mění tisícem lesklých částeček v odstínech zlata (zlatý základ) nebo stříbra (stříbrný základ). Díky speciálním strukturálním složkám zároveň poskytuje také efekt trojrozměrnosti a stínování, který evokuje pohled na měsíc v úplňku. Výběrem vhodného osvětlení můžete zesílit pocit trojrozměrnosti, třpytících se částeček a metalické záře.

Moonlight je poloprůsvitný a díky tomu jej můžete nanášet jako vrchní vrstvu na stěnu natřenou nejprve interiérovou latexovou barvou (např.Decobase) v libovolném odstínu dle vzorníku Primacol Decorative a osvěžit a zatraktivnit tak jednoduchým způsobem interiér domu.

Způsob nanášení

Malířské práce provádějte při teplotě okolí a podkladu vyšší než 5 °C, vyvarujte se přitom přímému působení slunečních paprsků na natíranou plochu.

Pozor! Efekt Moonlight je poloprůsvitný a můžete jej nanášet na stěnu natřenou interiérovou disperzní barvou např. Decobase nebo Lets Shine. Před aplikací se seznamte s vizuálním efektem a technikou nanášení, je důležité provést před samotným nátěrem vždy test na zkušební ploše. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku.

Barvu před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte malé množství produktu plochým dekorativním štětcem křížovými tahy na plochu cca 0,5 m2. Následně kuličky opatrně roztírejte různými směry a tvořte přitom nepravidelné shluky. Snažte se zároveň nezanechávat stopy po štětci. Po dokončení vzoru zopakujte práci na dalších částech stěny. Dbejte na to, aby jednotlivé plochy byly napojovaný způsobem ,, mokré do mokrého”

Výsledný efekt závisí na představivosti tvůrce. Můžete natírat svisle, vodorovně nebo i šikmě. Produkt můžete obarvit pomocí kolorantů, např. Primacol decorative.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý, hladký, bez prachu, zbytků lepidel a barev.

Čerstvé omítky mohou být natírány po 3-4 týdnech schnutí. Nerovnosti a praskliny opravte a vyrovnejte pomocí tmelící hmoty.

Skladování

Skladujte výrobek na suchém místě, v neprodyšně uzavřeném originálním obalu
při teplotě 5-25 °C. Chraňte před mrazem a přímým působením slunečních paprsků.

Bezpečnost

Produkt není hořlavý. Není klasifikován jako nebezpečný.
Během malířských prací a po jejich dokončení místnost větrejte do zaniknutí zápachu.
Skladujte produkt v místě nepřístupném dětem.
Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje 1,2-benzizotiazol 3(2H)-on. Může způsobit alergickou reakci.
Podrobné informace jsou obsaženy v bezpečnostním listu produktu.

Technické údaje

Chemické složení: akrylová disperze, pomocné látky, skleněné kuličky

Forma/barva: hustá emulze, stříbrná nebo zlatá barva

Vůně: lehká, charakteristická

pH: 7-8

Hustota: cca 1,4 g/cm3

Počet vrstev: 1

Doba schnutí: 4-8 h (na dotek), min. 24 h (zcela)

Způsob nanášení: Plochý štětec

Vydatnost: 10-15 m2/l (podle tloušťky vrstvy a požadovaného výsledného efektu)

Obsah VOC: Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (I) VŘNH 200 g/l. Výrobek obsahuje max. 200 g/l

Ředění: g/l voda

Mytí náčiní: voda s čisticím prostředkem

Právní informace

Všechny informace a údaje obsažené v tomto listu jsou uvedeny v dobrém úmyslu a v souladu se znalostmi, které má naše laboratoř. Pokud se produkt nenachází pod naší kontrolou, je třeba je považovat jako údaje bez záruky. Technické informace nejsou osvědčením o kvalitě produktu ani nabídkou. Výrobce nenese odpovědnost za nevhodné použití informací obsažených na tomto listu ani za důsledky, které z toho plynou. V případě pochybností vždy proveďte test. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených údajů bez informování zákazníka.

GLAMOUR TŘPYTIVÝ LAK S BROKÁTEM S PLÁTKY ZLATA

VLASTNOSTI

Třpytkový lak Glamour je průhledný, matný dekorativně ochranný lak s efektem lesklých plátků zlata s akcentem stříbrných částeček. Aplikace laku umožňuje získání působivého efektu v nových interiérech nebo oživení starých a nudných stěn. Kromě dekorativních vlastností je výsledný povrch omyvatelný. Lak můžete rovněž používat jako doplňkovou dekoraci hotových stěn, stropů a strukturálních omítek.

V produktové řadě Primacol® decorative je dostupný rovněž Třpytkový lak Sparkle (efekt třpytících se plátků stříbra).

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Malířské práce provádějte při teplotě okolí a podkladu >5 °C, vyvarujte se bezprostřednímu působení slunečního záření na natíraný povrch.

Pozor! Před aplikací se seznámili s vizuálním efektem a technikou nanášení, před samotným nátěrem vždy doporučujeme provést test na zkušební ploše. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku.

Dekorativní lak před použitím důkladně promíchejte. Pozor !!! k míchání nepoužívejte vrtačku, protože by mohlo dojít k poškození laku. Naneste malé množství produktu plochým dekorativním štětcem křížovými tahy na plochu cca 0,5 – 1 m2. Lak důkladně vyhlazujte a snažte se výrobek rozprostírat co nejrovnoměrněji tak, aby nezůstávaly stopy po štětci. Po dokončení vzoru zopakujte práci na dalších plochách stěny. Dbejte na to, aby byly plochy nanášeny způsobem „mokry do mokrého“. Pro získání maximálně jednolitého povrchu doporučujeme nanést druhou vrstvu laku po zaschnutí první vrstvy stejným způsobem, ale začít od protilehlého konce stěny. Každá další vrstva umocňuje efekt třpytivých částeček.
Během malířských prací a po jejich dokončení místnost větrejte až do zaniknutí zápachu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, suchý, hladký, bez prachu, zbytků lepidel a barev. Čerstvé omítky mohou být natírány až po cca 4 týdnech schnutí. Nerovnosti a praskliny opravte a vyrovnejte pomocí tmelící hmoty. Stěny natřete interiérovou disperzní nebo latexovou barvou např. Decobase, v požadovaném odstínu dle vzorníku Primacol® decorative. Nasákavé podklady doporučujeme předem natřít základním nátěrem.

Celková doba schnutí 3-4 h
Celková doba schnutí 12-24 h (v závislosti na tloušťce vrstvy a okolních podmínkách)
Způsob nanášení Štětec
Vydatnost cca 8 m2/l (dvě vrstvy)
Ředění Voda
Mytí náčiní Teplá voda s čisticím prostředkem

Barva Moonlight Primacol Decorative zlatý

Moonlight je dekorativní interiérová vrchní barva, která se po osvětlení mění tisícem lesklých částeček v odstínech zlata (zlatý základ) nebo stříbra (stříbrný základ). Díky speciálním strukturálním složkám zároveň poskytuje také efekt trojrozměrnosti a stínování, který evokuje pohled na měsíc v úplňku. Výběrem vhodného osvětlení můžete zesílit pocit trojrozměrnosti, třpytících se částeček a metalické záře.

Moonlight je poloprůsvitný a díky tomu jej můžete nanášet jako vrchní vrstvu na stěnu natřenou nejprve interiérovou latexovou barvou (např.Decobase) v libovolném odstínu dle vzorníku Primacol Decorative a osvěžit a zatraktivnit tak jednoduchým způsobem interiér domu.

Způsob nanášení

Malířské práce provádějte při teplotě okolí a podkladu vyšší než 5 °C, vyvarujte se přitom přímému působení slunečních paprsků na natíranou plochu.

Pozor! Efekt Moonlight je poloprůsvitný a můžete jej nanášet na stěnu natřenou interiérovou disperzní barvou např. Decobase nebo Lets Shine. Před aplikací se seznamte s vizuálním efektem a technikou nanášení, je důležité provést před samotným nátěrem vždy test na zkušební ploše. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku.

Barvu před použitím důkladně promíchejte. Nanášejte malé množství produktu plochým dekorativním štětcem křížovými tahy na plochu cca 0,5 m2. Následně kuličky opatrně roztírejte různými směry a tvořte přitom nepravidelné shluky. Snažte se zároveň nezanechávat stopy po štětci. Po dokončení vzoru zopakujte práci na dalších částech stěny. Dbejte na to, aby jednotlivé plochy byly napojovaný způsobem ,, mokré do mokrého”

Výsledný efekt závisí na představivosti tvůrce. Můžete natírat svisle, vodorovně nebo i šikmě. Produkt můžete obarvit pomocí kolorantů, např. Primacol decorative.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý, hladký, bez prachu, zbytků lepidel a barev.

Čerstvé omítky mohou být natírány po 3-4 týdnech schnutí. Nerovnosti a praskliny opravte a vyrovnejte pomocí tmelící hmoty.

Skladování

Skladujte výrobek na suchém místě, v neprodyšně uzavřeném originálním obalu
při teplotě 5-25 °C. Chraňte před mrazem a přímým působením slunečních paprsků.

Bezpečnost

Produkt není hořlavý. Není klasifikován jako nebezpečný.
Během malířských prací a po jejich dokončení místnost větrejte do zaniknutí zápachu.
Skladujte produkt v místě nepřístupném dětem.
Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje 1,2-benzizotiazol 3(2H)-on. Může způsobit alergickou reakci.
Podrobné informace jsou obsaženy v bezpečnostním listu produktu.

Technické údaje

Chemické složení: akrylová disperze, pomocné látky, skleněné kuličky

Forma/barva: hustá emulze, stříbrná nebo zlatá barva

Vůně: lehká, charakteristická

pH: 7-8

Hustota: cca 1,4 g/cm3

Počet vrstev: 1

Doba schnutí: 4-8 h (na dotek), min. 24 h (zcela)

Způsob nanášení: Plochý štětec

Vydatnost: 10-15 m2/l (podle tloušťky vrstvy a požadovaného výsledného efektu)

Obsah VOC: Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (I) VŘNH 200 g/l. Výrobek obsahuje max. 200 g/l

Ředění: g/l voda

Mytí náčiní: voda s čisticím prostředkem

Právní informace

Všechny informace a údaje obsažené v tomto listu jsou uvedeny v dobrém úmyslu a v souladu se znalostmi, které má naše laboratoř. Pokud se produkt nenachází pod naší kontrolou, je třeba je považovat jako údaje bez záruky. Technické informace nejsou osvědčením o kvalitě produktu ani nabídkou. Výrobce nenese odpovědnost za nevhodné použití informací obsažených na tomto listu ani za důsledky, které z toho plynou. V případě pochybností vždy proveďte test. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených údajů bez informování zákazníka.

Barva Mystic Primacol Decorative

Mystic to je dekorační barva do interiéru. Tisíce blýskavých (metalických) krystalků obsažených v barvě ve světle jiskří a odrážejí světlo, dávají natřeným plochám jedinečný vizuální efekt. Mystic se perfektně osvědčí jak ve velice moderních, tak i v klasických interiérech, kde zcela změní vzhled místností. Výrobek je dostupný v paletě hotových barev.

Aplikace

Malířské práce neprovádějte při teplotě nižší než 5 °C, zamezte bezprostřednímu působení slunečního záření na natíraný povrch. Před použitím barvu důkladně promíchejte.

S barvou Mystic můžete dosáhnout dva efekty v závislosti na použité technice nanášení.

Efekt stínování/přetření

Výrobek nanášejte plochým štětcem s měkkým vlasem křížovými pohyby. Při nanášení je třeba povrch štětcem jemně vyhlazovat přesunováním nadměrného množství barvy (pozor, výrobek rychle zasychá). V případě potřeby je možné po uschnutí povrchu (cca 3 h) provést nátěr druhé a třetí vrstvy výrobku stejnou technikou.

Jednotný efekt

Za účelem dosažení jednotného efektu (bez stínů) nanášejte výrobek stříkací pistolí – v tomto případě výrobek zřeďte do 10 % vodou, přeceďte, následně rovnoměrně naneste jednu nebo dvě vrstvy.

Pozor! Před zahájením vlastního natírání se vždy doporučuje provedení zkoušky na konkrétním povrchu, abyste si vyzkoušeli techniku natírání a viděli konečný vizuální efekt. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku. K natření celé plochy se doporučuje použít výrobky z jedné výrobní šarže. V jiném případě je potřeba obsah všech obalů důkladně dohromady promíchat v jedné nádobě.

Barva zobrazená na obalu se může z důvodu omezení technologie tisku lišit od skutečné a tato skutečnost není důvodem k reklamaci. Za účelem přesného ověření barvy požádejte prodejce, aby vám ukázal vzorník se skutečnými nátěry.
Po skončení prací místnost vyvětrejte, až pach vymizí.

Příprava podkladu

Podklad by měl být pevný, suchý, hladký, zbavený prachu, zbytků lepidel a barev. Čerstvé omítky lze natírat až po 3-4 týdnech zrání. Nerovnosti a praskliny je třeba opravovat a vyrovnávat s použitím omítky. Na nasákavé povrchy je třeba použít základovou barvu např. Základovou barvu Primacol decorative. Za účelem snížení spotřeby výrobku se doporučuje nátěr barvou Decobase v barvě blízké barvě efektu (informace o čísle barvy Decobase je uvedena na víčku).

Skladování

Uchovávejte při teplotě 5 až 25 °C na suchém místě, v těsně uzavřeném původním obalu. Chraňte proti mrazu a bezprostřednímu působení slunečního záření.

Bezpečnost

Chraňte před dětmi.
Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-on a 2-methyl-2H-izothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Technické údaje

Objem: 1 l

Chemické složení: polymerní disperze, minerální plniva, pomocné látky, pigmenty, brokáty

Forma/barva: viskózní emulze/podle šablony

Vůně: lehká, charakteristická

pH: 7,5-8,5

Hustota: 1,1-1,2 g/cm3

Vydatnost: cca 12 m2/l (jedná vrstva)

Počet vrstev: 2 (druhá vrstva: po 2-3 h)

Schnutí na dotek: 1-2 h

Celkové schnutí: 12 h

Obsah: Kategorie: A/l VŘNH. Prahová hodnota VOC: 200 g/l. Max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití: 199 g/l.

Ředidlo: Voda

Způsob nanesení: plochý štětec

Mytí nástroje: voda s detergentem

Právní informace

Všechny zde obsažené informace a údaje jsou uvedeny v dobrém úmyslu a v souladu se znalostmi, které má naše laboratoř. Pokud se produkt nenachází pod naší kontrolou, je třeba je považovat jako údaje bez záruky. Technické informace nejsou osvědčením o kvalitě produktu ani nabídkou. Výrobce nenese odpovědnost za nevhodné použití informací obsažených na tomto listu ani za důsledky, které z toho plynou. V případě pochybností vždy proveďte test. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených údajů bez informování zákazníka.

Krakelovací lak Primacol Decorative

Lak umožňuje dosáhnout efekt přirozeně popraskané barvy, nazývaný také efekt crackle/ krakeláž. Dává velké možnosti použití nejenom z hlediska velikosti získaných prasklin, ale také z hlediska jejich tvaru. Krakeláž lze používat buď na celý povrch, nebo na vybraná místa.

Pozor! Konečný efekt závisí na mnoha faktorech mj. tloušťce vrstev, technice nanášení a druhu barvy. Doporučené jsou vodouředitelné akrylové barvy. S některými barvami efekt krakeláže nejde docílit. Doporučujeme provést zkoušku na malé ploše s použitím konkrétní barvy, abyste se přesvědčili, jaký konečný vzhled plochy dosáhnete. Výrobce nenese odpovědnost za použití laku v kombinaci s nevyzkoušenými barvami.

Použití

Hladký a nenasákavý povrch (očištěný a odmaštěný) natřete barvou, pamatujte při tom, že tato vrstva bude viditelná v prasklinách. Doporučujeme barvy Decobase, Trendy Colors, metalické barvy Mystic a další produkty Primacol Decorative. Po zaschnutí naneste vrstvu laku (válečkem nebo štětcem). Po uplynutí minimálně 4 h, ale ne více než 12 h natřete celou plochu vrchní barvou v odstínu kontrastním vůči první vrstvě. Barvu nanášejte jednou a neprovádějte žádné opravy. Efekt prasklin se objeví chvíli po nanesení barvy na vrstvu laku. Velikost prasklin ovlivňuje tloušťka použitého laku a vrchní barvy. Pokud chcete docílit drobných prasklin, je třeba nanášet tenkou vrstvu laku a vrchní barvy. V opačném případě naneste silnější vrstvy uvedených výrobků. Tvar a velikost prasklin závisí také na druhu použitého pracovního nástroje (váleček, štětec, houba). Aby byly praskliny viditelné, musí být barvy použité v obou vrstvách vůči sobě kontrastní.

Příprava podkladu

Podklad by měl být pevný, suchý, hladký, zbavený prachu, zbytků lepidel a barev. Nerovnosti a praskliny je třeba opravovat a vyrovnávat s použitím omítky.

Skladování

Uchovávejte v těsně uzavřeném původním obalu při teplotě 5-30 °C. Chraňte před dětmi. Nevystavujte bezprostřednímu působení slunečního záření.

Bezpečnost

Chraňte před dětmi.

Technické údaje

Objem: 1l

Chemické složení: polymery na vodní bázi

Forma/barva: Bezbarvá emulze

Vůně: lehká, charakteristická

pH: 5,5-6,5

Hustota 1,00 g/cm3

Vydatnost: 5-8 m2/l (v závislosti na savosti povrchu)

Počet vrstev: 1

Celkové schnutí: 10-12 h

Obsah: A/a VŘNH. Prahová hodnota VOC: 30 g/l. Max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití: max. 10 g/l.

Způsob nanesení: Váleček, štětec

Mytí nástroje: teplá voda

Právní informace

Všechny zde obsažené informace a údaje jsou uvedeny v dobrém úmyslu a v souladu se znalostmi, které má naše laboratoř. Pokud se produkt nenachází pod naší kontrolou, je třeba je považovat jako údaje bez záruky. Technické informace nejsou osvědčením o kvalitě produktu ani nabídkou. Výrobce nenese odpovědnost za nevhodné použití informací obsažených na tomto listu ani za důsledky, které z toho plynou. V případě pochybností vždy proveďte test. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených údajů bez informování zákazníka.

Vosk pro lesk a impregnaci Primacol Decorative

Vlastnosti

Vosk je vyroben na bázi akrylové disperze s přídavkem voskové emulze a aditiv. Použití vosku umožňuje získat lesklý povrch odolný proti vlhkosti a smývání, zvýrazňuje barvu povrchu. Je určen pro použití na površích s ušlechtilými dekorativními materiály, jako jsou štuk, dekorativní beton a omítky. Pomocí leštění lze získat efekt zrcadla. Umožňuje aktivní dýchání stěn. Vosk může jemně ztmavit odstín nátěru.

Způsob použití

Před použitím důkladně promíchat. Před zahájením práce na cílovém povrchu je nutné provést zkoušku na místě, které nebude vidět, aby byl zjištěn konečný efekt.

Na štuk: Doporučuje se pokrytí povrchu voskem ne dříve než po uplynutí 12 hodin od nanesení poslední vrstvy štuku. Velmi tenkou vrstvu vosku nanášet pomocí benátské stěrky nebo japonské stěrky a současně odebírat přebytek vosku. Aplikaci opakovat 3-4krát v odstupech 1 hodiny. Nářadí během aplikace často umývat vodou. Po celkovém zaschnutí vosku (maximálně do 12 hodin) je nutné povrch vyleštit nejlépe pomocí elektrické leštičky s filcem.

Na dekorativní beton a další dekorativní omítky: Pomocí malířského válečku nanést tenkou vrstvu vosku a houbičkou vtírat až do okamžiku, kdy zmizí šmouhy. Najednou se musí pokrýt voskem povrch o velikosti ca 1 m2, setřít přebytek a pokračovat na další ploše. Na větších plochách se doporučuje provádět aplikaci ve dvou osobách – jedna nanáší vosk, druhá odstraňuje přebytek stíráním houbičkou.

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, bez prachu, mastnot, vosků a jiných nečistot. Je nutné odstranit zbytky barev, omítek a jiných s podkladem nesoudržných vrstev.

Skladování

Uchovávat v dobře uzavřeném původním obalu při teplotě 5-30 °C. Uchovávat mimo dosah dětí.

Bezpečnost

Výrobek je nehořlavý. Není klasifikován jako nebezpečný. Během práce a po jejím ukončení místnost větrat až do odstranění zápachu. Uchovávat mimo dosah dětí. Jednotlivé informace jsou uvedeny v katalogovém listu výrobku.

Technické údaje

hmotnost: 0,6 kg

Konzistence, barva: hustá, krémová kapalina

Zápach: lehký, charakteristický

Ph: 9-10

Hustota: ca 1,00 g/cm3

Čas schnutí na dotek: 1-4

Celkový čas schnutí: 12-24 h

Způsob aplikace: štuk – japonská stěrka, benátská stěrka; dekor. beton/dekor. omítky – malířský váleček

Vydatnost balení na 1 vrstvu: štuk – 24 m2, beton – 6 m2

Ředidlo: neředit

Čištění nástrojů: voda se saponátem

Právní informace

Všechny informace a údaje obsažené v tomto dokumentu jsou uvedeny v dobré víře a v souladu s naší laboratoří. Musí však být přijaty bez záruky, pokud je výrobek mimo naši kontrolu. Technické informace nejsou svědectvím o kvalitě výrobku ani nepředstavují nabídku. Výrobce neodpovídá za nesprávné použití informací obsažených v tomto listu ani za následky z toho vyplývající. V případě pochybností je nutné vždy provést zkušební nátěr. Výrobce si vyhrazuje právo změnit výše uvedené údaje bez upozornění.

Magnetická barva Primacol Decorative

Magnetická barva může způsobit, že stěna získá vlastnosti jako povrch ledničky – přitahuje magnety. Pomocí ní můžete snadno ozdobit stěny a stropy plakáty, obrazy a fotografiemi atd. Díky tomu se můžete vyhnout používání připínáčků, lepidla a lepicí pásky, které ničí a znečišťují povrch. Toto řešení je ideální pro dětské pokoje, kanceláře jako nástěnka a na mnoha dalších místech. Je to podkladová šedá barva – pro získání plného dekorativního efektu po aplikaci barvy na stěnu by měla být pokryta dodatečně barvou v požadovaném odstínu. Výrobek může být používaný na všechny plochy, které jsou vhodné pro natírání emulzními barvami.

Domácí galerie umění – natřete jednu stěnu v dětském pokoji Magnetickou barvou. Nyní, s použitím magnetů, stěnu můžete proměnit v galerii děl nebo fotografií vašich dětí. Můžete také přidat písmenka – magnety pro podepsání děl. Možnosti jsou nekonečné.

Nástěnka – použijte Magnetickou barvu na kus stěny, např. ve tvaru obdélníku. Následně ho můžete natřít stejnou barvou jako zbytek stěn. Tento samostatný kus stěny můžete nyní považovat za nástěnku, dávat na ni zprávy pro spolubydlící, fotografie, poznámky, dopisy, účty atd.

Kancelář – v konferenčních a školicích místnostech je často potřeba použití velkého množství tištěných materiálů, grafů, přehledů. V takových situacích použití Magnetické barvy umožňuje získání velké a praktické pracovní plochy s neomezenými možnostmi uspořádání. Prezentace se stává efektivní a působivá.

Dům –  použití Magnetické barvy v interiéru na stěnu umožňuje velmi jednoduché uspořádání – využití plakátů, obrazů, dekorativních prvků. Změna uspořádání může být provedena rychle a nevyžaduje opravu stěny, dalšího natírání nebo odstraňování děr po hmoždinkách.

Obchod – časté akce, zboží dne, slevy, změny sortimentu? Všechny tyto informace vyžadují jasnou zprávu pro zákazníka. Použití Magnetické barvy v prodejnách umožní maximální zrychlení a usnadnění dané činnosti.

Způsob použití

Před použitím barvu důkladně promíchejte. Neřeďte a nemíchejte barvu s jinými barvami. Než začnete natírat, měli byste vždy provést zkušební nátěr pro seznámení s technikou aplikace. Nejlepší výsledky dosáhnete, když barvu budete aplikovat v místnostech s pokojovou teplotou. Magnetická barva se doporučuje používat pouze na rovných plochách. Barvu nanášejte malířským válečkem nebo štětcem, nechte zaschnout 4 hodiny a následně aplikujte další vrstvu nebo povrchovou barvu. Na vrchní nátěr používejte akrylové emulzní nebo latexové barvy. Doporučujeme aplikovat 2-3 vrstvy Magnetické barvy a v případě příliš slabého magnetismu použijte další vrstvu. Konečný výsledek závisí na mnoha faktorech mj. tloušťce vrstev, technice aplikace, nářadí. Upozornění! Je nutno provést zkušební nátěr na malé ploše s použitím konkrétní vrchní barvy, abyste se ujistili o konečném vzhledu a o přitažlivé síle. U některých barev není možné  tento efekt získat. Příliš těžké magnety nebo příliš tenká vrstva barvy mohou způsobit, že přitahovací síla je příliš slabá. Barvu můžete také pokrýt tenkou (hladkou) tapetou (v tom případě se doporučuje 3 až 4 vrstvy Magnetické barvy). Uchovávejte mimo dosah dětí. Zdraví škodlivá při požití. Používejte pouze v dobře větraných prostorech. Po každém použití těsně uzavřete plechovku. V případě požití obsahu, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo etiketu. V případě kontaktu s očima: netřete oči a vypláchněte velkým množstvím vody. Vyhněte se kontaktu s kůží a chraňte dýchací cesty. Splňuje podmínky ČSN EN 71-3, část 3: Bezpečnost hraček. Migrace určitých prvků.

Doba schnutí: na dotek cca. 2 hod., nanášení další vrstvy 4-6 hod., úplné zaschnutí 12-24 hodin.

Mytí nářadí: voda.

Skladování: v originálních, uzavřených obalech při teplotě 5-35 oC.

Vydatnost: 5 m2/ litr (1 vrstva)

Základní nátěr Primacol Decorative

Použití

Základní nátěr je přípravek určený k penetraci savých povrchů před použitím barev, strukturálních a dekorativních omítek, jako např.: štuk, travertin, dekorativní beton. Přípravek je určen k aplikaci pro zpevnění podkladu, snížení jeho nasákavosti a optimalizaci přilnavosti. Základní nátěr se aplikuje na následující podklady: omítka, tmel, beton, sádrokartonové desky, omítky, dekorační omítky atp. V případě použití strukturálních omítek na obzvláště těžké podklady (hladké, nenasákavé) doporučujeme aplikaci prostředku Kontakt Grunt.

Způsob aplikace

Podklad musí být čistý, suchý a stabilní. Zbytky starých barev nebo jiných nátěrů, které se odlupují, odstraňte. V případě nových vápenných omítek počkejte 3-4 týdny před nanesením dekorativních nátěrů.

Používejte pracovní oděv, protože skvrny způsobené přípravkem mohou být těžce odstranitelné. Výrobek je připraven k použití, není třeba jej ředit. Před použitím důkladně promíchejte. Přípravek nanášejte pomocí válečku nebo štětce. V případě velmi nasákavých podkladů proveďte penetraci dvakrát. Po ukončení práce místnost vyvětrejte do zaniknutí zápachu.

Skladování

Výrobek skladujte v neprodyšně uzavřeném, originálním obalu, při teplotě 5-30 oC. Chraňte před dětmi.

Výrobek ošetřený biocidem 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu a 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Může způsobit alergickou reakci.

Vydatnost: 6-12 m2/l (jedna vrstva).

Doba schnutí: na dotek 1-3 h, celková 12-24 h. Druhá vrstva: po 3-4 h.

Teplota aplikace: 5-30 oC.

Ředidlo: voda.

Mytí nářadí: teplá voda s čisticím prostředkem.

Kolorant Primacol Decorative

Pro vodouředitelné produkty. Nepoužívejte ve větší koncentraci než 10 % barvy. Síla barvení je závislá na druhu barveného produktu. Před použitím proveďte zkoušku na testovaném povrchu. Připravte takové množství barveného produktu, aby stačilo na provedení celé práce. Chraňte před mrazem.

Dekorativní lak Primacol Decorative

Průhledný lak je určen k impregnaci povrchů natřených dekoračními materiály, jako jsou: travertin, dekorativní beton, benátský štuk a jiné výrobky dekoračního systému Primacol Dcorative. Lak povrch chrání zvýšením jeho stálosti a odolnosti při mytí a proti zašpinění. Výrobek má dvojí účinek: dekorativní a ochranný. Může být používán bez obarvení nebo může být obarven pomocí pigmentů, což umožňuje získání různých barevných odstínů.

Použití

Naneste lak na suchý povrch omítky, dekorační pasty nebo jiné matné struktury rovnoměrně pomocí válečku, štětce nebo houbičky a rozetřete jej tak, aby nezanechal stékance.

Pozor! Lak může u některých povrchů způsobit změnu v intenzitě barvy nebo stupni lesku. Než budete lak aplikovat na cílovém povrchu, proveďte zkoušku na skrytém místě, abyste se ujistili, jak bude vypadat výsledný efekt.

Technické informace

barva: bezbarvá

skupenství: emulze

mytí nářadí: teplá voda

ředidlo: voda

vydatnost: 10 m2/1 kg

trvanlivost: 12 měsíců od data výroby

Uchovejte v neprodyšně uzavřeném originálním obalu, při teplotě 5-30 0C.

Chraňte před dětmi. Nevystavujte přímým účinkům slunečního záření. Výrobek je citlivý na mráz.

Barva Royal Silk Primacol Decorative

Velmi kvalitní barva pro aplikaci v interiérech, která svou strukturou připomíná povrch hedvábné tkaniny. Díky obsahu perleťových plnidel se na dekorovaném povrchu tvoří třpytivé reflexy měnící se podle úhlu dopadu světla. Barva je dostupná v barevné paletě a ve formě báze k obarvení, např. pomocí Kolorantů Primacol decorative. Po vyschnutí tvoří stálý omyvatelný povrch.

Podklad

Je určena k použití na cementové, vápenocementové podklady, sádrokartonové desky, i na předem natřené podklady. Podklad musí být očištěný od špíny a prachu, odmaštěný, musí být rovný, suchý, pevný, nepopraskaný. Zbytky barev, tapet a nestabilních omítek je třeba odstranit, nerovnosti zatmelit. Čerstvé cementové a vápenocementové omítky musí vyschnout po dobu min. 4 týdnů.

Způsob aplikace

Pozor! Aplikaci výrobku musí provést osoba se zkušenostmi z oblasti aplikace těchto typů materiálů. Před zahájením samotné aplikace doporučujeme provést nejprve zkoušku na malé testované ploše, abyste se seznámili s nanášecí technikou a ujistili se, jak bude vypadat výsledný vzhled. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku. K realizaci celé plochy doporučujeme používat výrobky z jedné výrobní šarže. V jiném případě je třeba smíchat obsah všech balení v jedné nádobě.

Barva zobrazená na obalu se může s ohledem na tiskařské možnosti lišit od skutečné barvy a nemůže být důvodem reklamace. Pro přesné zjištění barvy požádejte prodejce o vzorník se skutečnými nátěry.

  1. Pro snížení spotřeby barvy doporučujeme natřít podklad barvou Decobase v přibližném odstínu výsledné barvy (informace o čísle barvy Decobase se nachází na víčku).
  2. Na suchý povrch naneste pomocí benátské stěrky vrstvu barvy Royal Silk. Tuto činnost provádějte po menších plochách a v různých směrech s postupným nátěrem celého povrchu. Tloušťka nanesené vrstvy by měla činit max. 1 mm.
  3. Během schnutí dekorace vyhlaďte povrch hranou čisté stěrky pohybem různými směry. Díky této technice získáte metalické odrazy.
  4. V případě nutnosti naneste po vyschnutí (cca 4 hod.) druhou vrstvu a postupujte podobně jako u první vrstvy.
  5. Po použití výrobku místnost vyvětrejte do zaniknutí zápachu. Povrch získá své úplné pevnostní vlastnosti po 28 dnech.

Uchovejte výrobek v neprodyšně uzavřeném, originálním obalu při teplotě 5-25oC na místě nepřístupném dětem. Nevystavujte slunečnímu záření. Chraňte před mrazem. Výrobek ošetřený biocidem. Může způsobit alergickou reakci.

Vydatnost: 7-9 m2/kg (jedna vrstva)

Schnutí na dotek: 1-2 h

Celkové schnutí: 24 h

Ředidlo: voda

Mytí nářadí: voda s čisticím prostředkem

Barva Silver Sand Primacol Decorative

Je strukturální barva pro tvorbu dekorativních efektů. Povrchy natřené touto barvou se vlivem dopadu světla mění pomocí perleťových reflexů, přičemž tvoří trojrozměrný hloubkový efekt. Perfektní vizuální efekty získáte jak při umělém světle, tak i při světle přirozeném. Silver Sand Primacol Decorative obsahuje speciální strukturální přísady, které tvoří během aplikace vzor připomínající písek rozvátý ve větru. Výrobek je určen k nátěru stěn a stropů v interiérech. Ideálně se osvědčuje v obývacích a dětských pokojích, chodbách a také v konferenčních sálech, restauracích a hotelech.  Barva je dostupná v sedmi hotových barevných verzích a ve stříbrné bázi, která může být rovněž obarvena libovolnými Koloranty Primacol decorative.

Provedení efektu

Před zahájením práce zakryjte nenatírané plochy a vhodně připravte podklad. Podklad musí být: pevný, suchý, hladký, zbavený prachu, barev a lepidel. Veškeré nesoudržné části odstraňte a případné nedostatky opravte.

Následně celou plochu ošetřete s použitím malířského válečku vrstvou přípravku Základní nátěr Primacol Decorative. Je to emulze připravená k okamžitému použití, doporučená ke zpevnění podkladu, snížení jeho nasákavosti a optimalizaci jeho přilnavosti. Stěna opatřená základním nátěrem bude elastická, odolná proti poškrábání a bude mít ustálenou nasákavost. Takto připravený povrch nechte 12 hodin vyschnout a následně pro sjednocení barvy podkladu jej natřete na bílo.

Na suchý povrch naneste malířským válečkem dvě vrstvy barvy Decobase Primacol Decorative. Jedná se o vodouředitelnou barvu používanou jako podklad pro tvorbu dekorativních efektů. Je charakteristická velmi dobrými krycími schopnostmi a po vyschnutí tvoří nátěr odolný proti otěru. Nanášení druhé vrstvy barvy začněte po vyschnutí vrstvy první, tzn. po cca 3-6 hodinách. Stav vyschnutí zkontrolujte dotekem. Takto připravenou stěnu nechte vyschnout 12 hodin.

Malířské práce provádějte při teplotě >5 °C, vyvarujte se bezprostředního působení slunečního záření na natíraný povrch. Barvu SilverSand před použitím důkladně promíchejte. Tuto činnost opakujte rovněž během prací. Produkt nanášejte plochým štětcem. Podle očekávaného efektu můžete natírat svisle, vodorovně, šikmo, formou “stromečku” nebo nerovnoměrně. Způsob natírání má vliv na získaný dekorativní efekt. Nátěr provádějte po etapách tak, že najednou natřete menší části povrchu (cca. 1 m2). Dbejte na to, abyste barvu nanášeli tak, aby se tvořila menší a větší skupenství zrnek i volná a hladká místa. Pozor! Tvorbu správného vzoru nejprve dobře naplánujte. Hotový efekt získáte po uplynutí 24 hodin.

Pozor! Před zahájením samotného nátěru doporučujeme nejprve provést zkoušku na malé testovací ploše, abyste se seznámili s technikou nátěru a ujistili se, jak bude vypadat výsledný vizuální efekt. Po dokončení prací místnost vyvětrejte, dokud zápach nezanikne.

K nátěru celé plochy doporučujeme použít výrobky z jedné výrobní šarže. V jiném případě je třeba smíchat obsah všech balení v jedné nádobě. Barva zobrazená na obale se může s ohledem na tiskařské možnosti lišit od skutečné barvy a nemůže být důvodem reklamace. Pro přesné zjištění barvy požádejte prodejce o vzorník se skutečnými nátěry.

Barvy Silver Sand Primacol Decorative poskytují možnost realizace různých barevných provedení. Pro získání zajímavých dekorativních efektů může být produkt obarven přidáním zvoleného Kolorantu Primacol Decorative do barvy.

Schnutí na dotek: 4-8 h (1 vrstva)

Celkové schnutí: 24 h

způsob nanášení: plochý štětec

vydatnost: 10-15 m2/l podle tloušťky vrstvy a požadovaného výsledného efektu

mytí nástrojů: voda s čisticím prostředkem

Barva Let’s Shine Primacol Decorative

Je dekorativní  barva se saténovým vzhledem. Výrobek obsahuje tisíce stříbrných částeček, díky kterým se bude dekorovaná stěna ve světle lesknout. Získaný efekt je velmi subtilní a jeho intenzita roste se silnějším zdrojem světla. Barva je určena k nátěru stěn a stropů v interiérech. Je charakteristická skvělými krycími schopnostmi a vysokou omyvatelností.

Použití:

Barva je určena k nátěru povrchů z minerálních a sádrových omítek, sádrokartonových desek, cihel, dřevěných povrchů, povrchů na bázi dřeva a sklolaminátových tapet

Příprava podkladu:

Podklad určený k nátěru musí být stabilní, čistý, suchý, kompaktní. Čerstvé omítky mohou být natírány až po 4 týdnech schnutí.

Špatně přilnavé nátěry barev (které se loupou) a staré nátěry lepivých barev odstraňte a podklad umyjte vodou. Dobře přilnavé nátěry emulzních barev očistěte vodou s přídavkem čisticího přípravku. Nerovnosti vyplňte tmelicí hmotou, přebruste a zbavte prachu. V případě nasákavých podkladů doporučujeme provést nátěr penetrační emulzí nebo základní barvou.

Nátěr

Barva zobrazená na obalu se může s ohledem na tiskařské možnosti lišit od skutečné barvy a nemůže být důvodem reklamace. Pro zjištění přesné barvy požádejte prodejce o vzorník. Než začnete barvu aplikovat, proveďte test na kontrolní ploše, seznámíte se tak s malířskou technikou. K nátěru celého povrchu používejte výrobky z jedné výrobní série.

Provedení efektu

Po připravení podkladu začněte s realizací efektu. Otevřete opatrně nádobu s barvou Let’s shine Primacol Decorative a pečlivě promíchejte její obsah. Následně do ní vsypte obsah sáčku s brokátem, který je součástí sady s barvou. Poté obsah ještě jednou důkladně promíchejte a snažte se rovnoměrně rozdělit brokát. Tuto činnost provádějte ručně, použití elektrického míchadla by mohlo způsobit poškození brokátu.

Pozor! Malířské práce naplánujte tak, abyste připravenou barvu využili během 24 hodin. V opačném případě nemusí být brokátový efekt vidět. Malířské práce provádějte při teplotě místnosti a podkladu  >5°C, vyvarujte se bezprostřednímu působení slunečního záření na natíraný povrch.

Nátěr začněte od rohů a těžce dostupných míst, a následně přejděte na větší plochy. Při malování používejte malířský váleček z mikrovlákna s krátkým vlasem. Během práce postupujte od zdroje přirozeného světla směrem do středu místnosti. Barvu na váleček naberte velké množství a roztírejte ji svislými pochyby ve tvaru písmene V – to zaručí rovnoměrné pokrytí povrchu. Dbejte na to, abyste nenatírali suchým nebo polosuchým válečkem, vzdalujte jej od stěny jen ve spodní nebo vrchní části stěny, ne však uprostřed. Barvu v nádobě pravidelně důkladně promíchávejte. Další části nátěru napojujte metodou „mokré na mokré“. Během malování jedné plochy se snažte nedělat pauzy a ani korekce na polosuchém nátěru barvy. V závislosti na podkladu a zvoleném odstínu může být nutné nanést druhou vrstvu barvy. Nátěr druhou vrstvou barvy proveďte po uplynutí 3-4 hodin od dokončení předchozí vrstvy. Hotový dekorativní efekt získáte po 12 hodinách.

Během malířských prací a po jejich dokončení místnost vyvětrejte do zaniknutí zápachu.

Barevný nátěr získá své plné trvanlivé vlastnosti (odolnost proti omytí a otěru) 28 dnů po provedení malířských prací.

Skladujte v neprodyšně uzavřeném originálním obalu při teplotě 5-25 °C, na suchém místě. Nevystavujte účinkům slunečního záření. Chraňte před dětmi. V případě požití vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc – ukažte obal nebo etiketu.

Mytí nářadí: voda

Vydatnost cca 7.5 m2 z litru (jedna vrstva)

Celková doba schnutí: 1-2 h

Druhá vrstva: po 3-4 h

Doba úplného vyschnutí: 12 h

Ve filmu byla použita barva Let’s shine Primacol Decorative v odstínu Las Vegas. Barva je dostupná rovněž v těchto barevných verzích: Los Angeles, Chicago, Hongkong, Hollywood, Monako, New York, Makau, Tokyo, Miami.

Barva Decobase Primacol Decorative

Latexová emulzní barva na stěny a stropy v interiérech. Vyznačuje se skvělými krycími vlastnostmi, trvanlivostí a odolností při opakovaném omytí vodou s mycím prostředkem. Doporučujeme především k použití jako podkladovou vrstvu pod dekorační efekty systému Primacol Decorative: Silver Sand, Royal Silk, Mystic.

Příprava podkladu

Barva je určena k nátěru povrchů z minerálních a sádrových omítek, sádrokartonových desek, cihel, dřevěných povrchů, povrchů na bázi dřeva a sklolaminátových tapet.
Podklad určený k nátěru musí být stabilní, čistý, suchý, kompaktní. Čerstvé omítky mohou být natírány až po 4 týdnech schnutí. Nerovnosti a praskliny opravte a zarovnejte pomocí tmelicí hmoty.

Nátěr

K nátěru všech povrchů používejte produkty z jedné výrobní šarže. Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nátěr proveďte při teplotě 10-30 oC. Naneste 1-2 vrstvy v časovém intervalu cca 3 hodin. Strop natírejte tak, že začnete ze strany od okna a pokračujte směrem ke středu pokoje, v souladu se směrem dopadu světla. Nátěr stěn začněte od těžce přístupných míst a rohů s použitím štětce nebo malého tenkého válečku. Na váleček naberte velké množství barvy a následně ji pečlivě a rovnoměrně roztírejte po podkladu. Je důležité, abyste nenatírali suchým válečkem. Při nátěru jedné plochy nedělejte pauzy ani korekce na polosuchém nátěru. Další natírané plochy spojujte technikou „mokré na mokré“. Nátěr každé části malované plochy ukončete vždy pohybem válečku stejným směrem. Natřete vždy celou plochu.

Po ukončení práce místnost vyvětrejte do zaniknutí zápachu.

Skladujte v neprodyšně uzavřeném originálním obalu při teplotě 5-25 oC, na suchém místě. Nevystavujte účinkům slunečního záření. Chraňte před dětmi. V případě požití vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc – ukažte obal nebo etiketu. Obsahuje směs 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu a 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Může způsobit alergickou reakci.

Pozor! Barva zobrazená na obale se může s ohledem na tiskařské možnosti lišit od skutečné barvy a nemůže být důvodem reklamace. Pro přesné zjištění barvy požádejte prodejce o vzorník se skutečnými nátěry. Před nátěrem vyzkoušejte barvu na zkušební ploše.

Doba schnutí na dotek: podle teploty cca 1-2 hod.,

další vrstva po 3 hodinách

Nářadí: štětec, váleček

Nářadí po použití umyjte vodou

Ředidlo: voda

Vydatnost: až 14 m2/litr (1 vrstva)

Kontakt Grunt Primacol Decorative

Kontakt grunt je aplikován pro zvýšení přilnavosti a soudružnosti dekorativních systémů. Přípravek se spojí i s těžkými povrchy a vytváří podklad, který zaručuje dobrou přilnavost prvků systému Primacol Decorative, např.: strukturální pasty, travertin, betonová barva, atp. Díky tomu mohou být tyto výrobky používány dokonce na tak těžkých površích, jako jsou některé druhy skla nebo jiné nenasákavé materiály. Kontakt grunt používejte rovněž všude tam, kde se vyskytuje podezření na slabou soudružnost.

Použití

Před použitím rozmíchejte. Používejte při teplotě 5 – 35 °C. Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný a stabilní. Přípravek nanášejte rovnoměrně, pozor na stékance. Protože není možné vyzkoušet výrobek na všech druzích povrchů, doporučujeme provést lokální test. Výrobce nenese odpovědnost za aplikaci základního nátěrového prostředku na každém povrchu. Před aplikací výrobku na cílovém místě vždy proveďte zkoušku nátěru.

Nářadí: štětec nebo váleček.

Skupenství a barva: bílá emulze.

Vůně: jemná, specifická.

Mytí nářadí: teplá voda s mýdlem.

Ředidlo: voda.

Vydatnost: 7 m2/1 kg.

Výrobek ošetřený biocidem. Může způsobit alergickou reakci.

Skladujte v neprodyšně uzavřeném originálním obalu při teplotě 5-30 °C, na suchém místě. Chraňte před dětmi. Nevystavujte přímým účinkům slunečního záření. Výrobek je citlivý na mráz.

Betonová Barva Primacol Decorative

Dekorativní barva na základě minerálního pojiva. Snadná aplikace umožňuje vytvořit efekt vibrovaného betonu (hladký, lesklý) a rovněž povrch s charakteristickými hrboly, nedostatky a prohlubeninami. Ideální pro moderní interiéry veřejných a obytných budov, zejména pro budovy v industriálním stylu. Dokonale se hodí k dřevu, sklu a lesklému kovu. Maskuje drobné povrchové nerovnosti.

Příprava podkladu

Podklad by měl být suchý, bez prachu, mastnoty a jiných nečistot. Zbytky barvy a omítky a další vrstvy nespojené s podkladem musí být odstraněny. Na podklad aplikujte ochrannou a podkladovou vrstvu hluboce penetračním přípravkem Primacol Kontakt Grunt.
Betonovou barvu můžete aplikovat na cementové, vápenaté a vápenocementové omítky a po vhodné úpravě na sádrokartónové desky. Před nanesením barvy by povrch  měl být chráněn pomocí jedné vrstvy Kontakt Gruntu pro zvětšení jeji přilnavosti.
Upozornění! Betonová barva špatně snáší sádru. V případě sádrových omítek nebo jakýchkoliv sádrových povrchů např. upravoványch sádrovými špachtlemi, je nutné aplikování dvou vrstev Kontakt Gruntu pro izolování povrchu.

Aplikace

Před použitím, výrobek důkladně promíchejte. Během aplikace barvu často míchejte. Práce provádějte při teplotě >5 °C, daleko od silných zdrojů tepla. Nedovolte, aby barva schla nerovnoměrně a příliš rychle.

Barvu aplikujte pomocí válečku na povrch do 1 m2 a následně upravte hladítkem. Tento způsob umožní pracovat s dostatečně vlhkými povrchy a s povrchy lehce se tvarujícími. Kontrolujte stupeň zaschnutí barvy, pokud je to nutné, barvu nanášejte v místech potřeby doplnění.

Návrhy pro dekorativní efekty

Efekt vibrovaného betonu (hladký, lesklý povrch)

První vrstvu nanášejte válečkem a upravujte hladítkem. Barvu nechte pouze mírně zaschnout (barva by měla být ještě vlhká, ale neměla by se deformovat pod vlivem naplocho nastaveného hladítka). Následně naneste druhou vrstvu pomocí válečku a okamžitě vyhlaďte hladítkem (práce plochým způsobem). V době schnutí pro dosažení hladkého povrchu stírejte ploše přiloženým okrajem hladítka. Intenzita stírání rozhodne o konečném lesklém efektu a o ztmavení povrchu. Povrch nestírejte příliš dlouho, může dojít k válcování nebo k loupání barvy. Po 24 h stěnu otřete měkkým štětcem pro zpevnění nolných zrnek, tak aby byl efekt stabilní.

Efekt betonu s prohlubeninami (mátový povrch)

První vrstvu nanášejte válečkem a upravujte hladítkem z nerezovévé oceli dle tloušťky zrna. Nechte zaschnout 12-24 h v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu. Naneste druhou vrstvu také pomocí válečku. Ihned nepravidelně upravujte hladítkem. Během úpravy se tvoří charakteristické prohlubeniny a nerovnosti. Pro tento efekt jsou vyžadované – vytváří charakteristický vzhled surového betonu. Pokud je to nutné, barvu můžete místy přidávat. Po dosažení požadovaného efektu nechte vyschnout 24 h. Následně plochu otřete štětcem pro zpevnění volných zrnek, tak aby byl efekt stabilní.
Betonová barva umožňuje vytvořit různé dekorační efekty v závislosti na způsobu aplikace a vynálezavosti zhotovitele. Může být barvená pomocí barviv z řady Primacol Decorative.

Zabezpečení efektů

Povrch by měl být chráněn s použitím produktů z dekorativní řady Primacol Decorative. Zabrání se tak vypadávání zrníček a usnadní se čistění. Dekorativní lak aplikujte jemně a rovnoměrně v tenké vrstvě pomocí štětce nebo válečku. Pokud je to nutné, naneste druhou vrstvu.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POKYNY

K nátěru celé plochy doporučujeme použít výrobky z jedné výrobní šarže. V jiném případě je třeba smíchat obsah všech balení v jedné nádobě. Barva zobrazená na obale se může s ohledem na tiskařské možnosti lišit od skutečné barvy a nemůže být důvodem reklamace. Pro přesné zjištění barvy požádejte prodejce o vzorník se skutečnými nátěry.

Skladujte při teplotě od 5 do 25 oC, v těsně uzavřeném obalu a nevystavujte slunečnímu záření.

Vydatnost Betonové barvy závisí na savosti a přípravě podkladu, tloušťce nanesených vrstev, provedeného efektu a dokonce i na zhotoviteli.

Vydatnost: 1,5 – 2,5 kg/m2 (2 vrstvy)

další vrstva po 24 hodinách

Nářadí: , váleček, stěrka

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu nebo jako nebezpečný odpad předat oprávněné osobě k odstraňování odpadů.

Nebezpečné látky: hydroxid vápenatý (hašené vápno)