Barva Royal Silk Primacol Decorative

Dekorativní barva do interiérů, která svou strukturou připomíná povrch hedvábné tkaniny

omyvatelná
hedvábný lesk
tvoří třpytivé odlesky měnící se podle úhlu dopadu světla

Velmi kvalitní barva pro aplikaci v interiérech, která svou strukturou připomíná povrch hedvábné tkaniny. Díky obsahu perleťových plnidel se na dekorovaném povrchu tvoří třpytivé reflexy měnící se podle úhlu dopadu světla. Barva je dostupná v barevné paletě a ve formě báze k obarvení, např. pomocí Kolorantů Primacol decorative. Po vyschnutí tvoří stálý omyvatelný povrch.

Podklad

Je určena k použití na cementové, vápenocementové podklady, sádrokartonové desky, i na předem natřené podklady. Podklad musí být očištěný od špíny a prachu, odmaštěný, musí být rovný, suchý, pevný, nepopraskaný. Zbytky barev, tapet a nestabilních omítek je třeba odstranit, nerovnosti zatmelit. Čerstvé cementové a vápenocementové omítky musí vyschnout po dobu min. 4 týdnů.

Způsob aplikace

Pozor! Aplikaci výrobku musí provést osoba se zkušenostmi z oblasti aplikace těchto typů materiálů. Před zahájením samotné aplikace doporučujeme provést nejprve zkoušku na malé testované ploše, abyste se seznámili s nanášecí technikou a ujistili se, jak bude vypadat výsledný vzhled. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku. K realizaci celé plochy doporučujeme používat výrobky z jedné výrobní šarže. V jiném případě je třeba smíchat obsah všech balení v jedné nádobě.

Barva zobrazená na obalu se může s ohledem na tiskařské možnosti lišit od skutečné barvy a nemůže být důvodem reklamace. Pro přesné zjištění barvy požádejte prodejce o vzorník se skutečnými nátěry.

  1. Pro snížení spotřeby barvy doporučujeme natřít podklad barvou Decobase v přibližném odstínu výsledné barvy (informace o čísle barvy Decobase se nachází na víčku).
  2. Na suchý povrch naneste pomocí benátské stěrky vrstvu barvy Royal Silk. Tuto činnost provádějte po menších plochách a v různých směrech s postupným nátěrem celého povrchu. Tloušťka nanesené vrstvy by měla činit max. 1 mm.
  3. Během schnutí dekorace vyhlaďte povrch hranou čisté stěrky pohybem různými směry. Díky této technice získáte metalické odrazy.
  4. V případě nutnosti naneste po vyschnutí (cca 4 hod.) druhou vrstvu a postupujte podobně jako u první vrstvy.
  5. Po použití výrobku místnost vyvětrejte do zaniknutí zápachu. Povrch získá své úplné pevnostní vlastnosti po 28 dnech.

Uchovejte výrobek v neprodyšně uzavřeném, originálním obalu při teplotě 5-25oC na místě nepřístupném dětem. Nevystavujte slunečnímu záření. Chraňte před mrazem. Výrobek ošetřený biocidem. Může způsobit alergickou reakci.

Vydatnost: 7-9 m2/kg (jedna vrstva)

Schnutí na dotek: 1-2 h

Celkové schnutí: 24 h

Ředidlo: voda

Mytí nářadí: voda s čisticím prostředkem

silver base R0 silver base R0 golden base R8 golden base R8 Jupiter R5 Jupiter R5 Mars R4 Mars R4 Pluton R7 Pluton R7 Saturn R6 Saturn R6 Mercury R1 Mercury R1 Earth R3 Earth R3 Venus R2 Venus R2