Krakelovací lak Primacol Decorative

Lak umožňuje dosáhnout efekt přirozeně popraskané barvy, nazývaný také efekt crackle/ krakeláž. Dává velké možnosti použití nejenom z hlediska velikosti získaných prasklin, ale také z hlediska jejich tvaru. Krakeláž lze používat buď na celý povrch, nebo na vybraná místa. Pozor! Konečný efekt závisí na mnoha faktorech mj. tloušťce vrstev, technice nanášení a druhu barvy. Doporučené …

efekt antické barvy - crackle/krakeláž
lze používat buď na celý povrch, nebo na vybraná místa
na stěny, nábytek, obrazové rámy a dekorační prvky

Lak umožňuje dosáhnout efekt přirozeně popraskané barvy, nazývaný také efekt crackle/ krakeláž. Dává velké možnosti použití nejenom z hlediska velikosti získaných prasklin, ale také z hlediska jejich tvaru. Krakeláž lze používat buď na celý povrch, nebo na vybraná místa.

Pozor! Konečný efekt závisí na mnoha faktorech mj. tloušťce vrstev, technice nanášení a druhu barvy. Doporučené jsou vodouředitelné akrylové barvy. S některými barvami efekt krakeláže nejde docílit. Doporučujeme provést zkoušku na malé ploše s použitím konkrétní barvy, abyste se přesvědčili, jaký konečný vzhled plochy dosáhnete. Výrobce nenese odpovědnost za použití laku v kombinaci s nevyzkoušenými barvami.

Použití

Hladký a nenasákavý povrch (očištěný a odmaštěný) natřete barvou, pamatujte při tom, že tato vrstva bude viditelná v prasklinách. Doporučujeme barvy Decobase, Trendy Colors, metalické barvy Mystic a další produkty Primacol Decorative. Po zaschnutí naneste vrstvu laku (válečkem nebo štětcem). Po uplynutí minimálně 4 h, ale ne více než 12 h natřete celou plochu vrchní barvou v odstínu kontrastním vůči první vrstvě. Barvu nanášejte jednou a neprovádějte žádné opravy. Efekt prasklin se objeví chvíli po nanesení barvy na vrstvu laku. Velikost prasklin ovlivňuje tloušťka použitého laku a vrchní barvy. Pokud chcete docílit drobných prasklin, je třeba nanášet tenkou vrstvu laku a vrchní barvy. V opačném případě naneste silnější vrstvy uvedených výrobků. Tvar a velikost prasklin závisí také na druhu použitého pracovního nástroje (váleček, štětec, houba). Aby byly praskliny viditelné, musí být barvy použité v obou vrstvách vůči sobě kontrastní.

Příprava podkladu

Podklad by měl být pevný, suchý, hladký, zbavený prachu, zbytků lepidel a barev. Nerovnosti a praskliny je třeba opravovat a vyrovnávat s použitím omítky.

Skladování

Uchovávejte v těsně uzavřeném původním obalu při teplotě 5-30 °C. Chraňte před dětmi. Nevystavujte bezprostřednímu působení slunečního záření.

Bezpečnost

Chraňte před dětmi.

Technické údaje

Objem: 1l

Chemické složení: polymery na vodní bázi

Forma/barva: Bezbarvá emulze

Vůně: lehká, charakteristická

pH: 5,5-6,5

Hustota 1,00 g/cm3

Vydatnost: 5-8 m2/l (v závislosti na savosti povrchu)

Počet vrstev: 1

Celkové schnutí: 10-12 h

Obsah: A/a VŘNH. Prahová hodnota VOC: 30 g/l. Max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití: max. 10 g/l.

Způsob nanesení: Váleček, štětec

Mytí nástroje: teplá voda

Právní informace

Všechny zde obsažené informace a údaje jsou uvedeny v dobrém úmyslu a v souladu se znalostmi, které má naše laboratoř. Pokud se produkt nenachází pod naší kontrolou, je třeba je považovat jako údaje bez záruky. Technické informace nejsou osvědčením o kvalitě produktu ani nabídkou. Výrobce nenese odpovědnost za nevhodné použití informací obsažených na tomto listu ani za důsledky, které z toho plynou. V případě pochybností vždy proveďte test. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených údajů bez informování zákazníka.