Základní nátěr Primacol Decorative

Pod barvy, strukturální omítky a pohledový efekt

Zpevňuje podklad
Snižuje nasákavost
Zlepšuje přilnavost

Použití

Základní nátěr je přípravek určený k penetraci savých povrchů před použitím barev, strukturálních a dekorativních omítek, jako např.: štuk, travertin, dekorativní beton. Přípravek je určen k aplikaci pro zpevnění podkladu, snížení jeho nasákavosti a optimalizaci přilnavosti. Základní nátěr se aplikuje na následující podklady: omítka, tmel, beton, sádrokartonové desky, omítky, dekorační omítky atp. V případě použití strukturálních omítek na obzvláště těžké podklady (hladké, nenasákavé) doporučujeme aplikaci prostředku Kontakt Grunt.

Způsob aplikace

Podklad musí být čistý, suchý a stabilní. Zbytky starých barev nebo jiných nátěrů, které se odlupují, odstraňte. V případě nových vápenných omítek počkejte 3-4 týdny před nanesením dekorativních nátěrů.

Používejte pracovní oděv, protože skvrny způsobené přípravkem mohou být těžce odstranitelné. Výrobek je připraven k použití, není třeba jej ředit. Před použitím důkladně promíchejte. Přípravek nanášejte pomocí válečku nebo štětce. V případě velmi nasákavých podkladů proveďte penetraci dvakrát. Po ukončení práce místnost vyvětrejte do zaniknutí zápachu.

Skladování

Výrobek skladujte v neprodyšně uzavřeném, originálním obalu, při teplotě 5-30 oC. Chraňte před dětmi.

Výrobek ošetřený biocidem 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu a 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Může způsobit alergickou reakci.

Vydatnost: 6-12 m2/l (jedna vrstva).

Doba schnutí: na dotek 1-3 h, celková 12-24 h. Druhá vrstva: po 3-4 h.

Teplota aplikace: 5-30 oC.

Ředidlo: voda.

Mytí nářadí: teplá voda s čisticím prostředkem.