Kontakt Grunt Primacol Decorative

základní nátěrový přípravek zlepšující přilnavost

základní nátěrový přípravek zlepšující přilnavost
zvyšuje soudružnost na obtížných površích

Kontakt grunt je aplikován pro zvýšení přilnavosti a soudružnosti dekorativních systémů. Přípravek se spojí i s těžkými povrchy a vytváří podklad, který zaručuje dobrou přilnavost prvků systému Primacol Decorative, např.: strukturální pasty, travertin, betonová barva, atp. Díky tomu mohou být tyto výrobky používány dokonce na tak těžkých površích, jako jsou některé druhy skla nebo jiné nenasákavé materiály. Kontakt grunt používejte rovněž všude tam, kde se vyskytuje podezření na slabou soudružnost.

Použití

Před použitím rozmíchejte. Používejte při teplotě 5 – 35 °C. Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný a stabilní. Přípravek nanášejte rovnoměrně, pozor na stékance. Protože není možné vyzkoušet výrobek na všech druzích povrchů, doporučujeme provést lokální test. Výrobce nenese odpovědnost za aplikaci základního nátěrového prostředku na každém povrchu. Před aplikací výrobku na cílovém místě vždy proveďte zkoušku nátěru.

Nářadí: štětec nebo váleček.

Skupenství a barva: bílá emulze.

Vůně: jemná, specifická.

Mytí nářadí: teplá voda s mýdlem.

Ředidlo: voda.

Vydatnost: 7 m2/1 kg.

Výrobek ošetřený biocidem. Může způsobit alergickou reakci.

Skladujte v neprodyšně uzavřeném originálním obalu při teplotě 5-30 °C, na suchém místě. Chraňte před dětmi. Nevystavujte přímým účinkům slunečního záření. Výrobek je citlivý na mráz.