Kolorant Primacol Decorative

Pigment pro mořidla, barvy, pasty

vodouředitelný
pigment pro mořidla, barvy, dekorativní omítky

Pro vodouředitelné produkty. Nepoužívejte ve větší koncentraci než 10 % barvy. Síla barvení je závislá na druhu barveného produktu. Před použitím proveďte zkoušku na testovaném povrchu. Připravte takové množství barveného produktu, aby stačilo na provedení celé práce. Chraňte před mrazem.