Barva Silver Sand Primacol Decorative

Strukturální barva pro tvorbu dekorativních efektů stěn a stropů v interiérech

vlivem dopadu světla se mění pomocí perleťových reflexů
tvoří trojrozměrný hloubkový efekt
vzor připomínající písek rozvátý ve větru

Je strukturální barva pro tvorbu dekorativních efektů. Povrchy natřené touto barvou se vlivem dopadu světla mění pomocí perleťových reflexů, přičemž tvoří trojrozměrný hloubkový efekt. Perfektní vizuální efekty získáte jak při umělém světle, tak i při světle přirozeném. Silver Sand Primacol Decorative obsahuje speciální strukturální přísady, které tvoří během aplikace vzor připomínající písek rozvátý ve větru. Výrobek je určen k nátěru stěn a stropů v interiérech. Ideálně se osvědčuje v obývacích a dětských pokojích, chodbách a také v konferenčních sálech, restauracích a hotelech.  Barva je dostupná v sedmi hotových barevných verzích a ve stříbrné bázi, která může být rovněž obarvena libovolnými Koloranty Primacol decorative.

Provedení efektu

Před zahájením práce zakryjte nenatírané plochy a vhodně připravte podklad. Podklad musí být: pevný, suchý, hladký, zbavený prachu, barev a lepidel. Veškeré nesoudržné části odstraňte a případné nedostatky opravte.

Následně celou plochu ošetřete s použitím malířského válečku vrstvou přípravku Základní nátěr Primacol Decorative. Je to emulze připravená k okamžitému použití, doporučená ke zpevnění podkladu, snížení jeho nasákavosti a optimalizaci jeho přilnavosti. Stěna opatřená základním nátěrem bude elastická, odolná proti poškrábání a bude mít ustálenou nasákavost. Takto připravený povrch nechte 12 hodin vyschnout a následně pro sjednocení barvy podkladu jej natřete na bílo.

Na suchý povrch naneste malířským válečkem dvě vrstvy barvy Decobase Primacol Decorative. Jedná se o vodouředitelnou barvu používanou jako podklad pro tvorbu dekorativních efektů. Je charakteristická velmi dobrými krycími schopnostmi a po vyschnutí tvoří nátěr odolný proti otěru. Nanášení druhé vrstvy barvy začněte po vyschnutí vrstvy první, tzn. po cca 3-6 hodinách. Stav vyschnutí zkontrolujte dotekem. Takto připravenou stěnu nechte vyschnout 12 hodin.

Malířské práce provádějte při teplotě >5 °C, vyvarujte se bezprostředního působení slunečního záření na natíraný povrch. Barvu SilverSand před použitím důkladně promíchejte. Tuto činnost opakujte rovněž během prací. Produkt nanášejte plochým štětcem. Podle očekávaného efektu můžete natírat svisle, vodorovně, šikmo, formou “stromečku” nebo nerovnoměrně. Způsob natírání má vliv na získaný dekorativní efekt. Nátěr provádějte po etapách tak, že najednou natřete menší části povrchu (cca. 1 m2). Dbejte na to, abyste barvu nanášeli tak, aby se tvořila menší a větší skupenství zrnek i volná a hladká místa. Pozor! Tvorbu správného vzoru nejprve dobře naplánujte. Hotový efekt získáte po uplynutí 24 hodin.

Pozor! Před zahájením samotného nátěru doporučujeme nejprve provést zkoušku na malé testovací ploše, abyste se seznámili s technikou nátěru a ujistili se, jak bude vypadat výsledný vizuální efekt. Po dokončení prací místnost vyvětrejte, dokud zápach nezanikne.

K nátěru celé plochy doporučujeme použít výrobky z jedné výrobní šarže. V jiném případě je třeba smíchat obsah všech balení v jedné nádobě. Barva zobrazená na obale se může s ohledem na tiskařské možnosti lišit od skutečné barvy a nemůže být důvodem reklamace. Pro přesné zjištění barvy požádejte prodejce o vzorník se skutečnými nátěry.

Barvy Silver Sand Primacol Decorative poskytují možnost realizace různých barevných provedení. Pro získání zajímavých dekorativních efektů může být produkt obarven přidáním zvoleného Kolorantu Primacol Decorative do barvy.

Schnutí na dotek: 4-8 h (1 vrstva)

Celkové schnutí: 24 h

způsob nanášení: plochý štětec

vydatnost: 10-15 m2/l podle tloušťky vrstvy a požadovaného výsledného efektu

mytí nástrojů: voda s čisticím prostředkem

base S0 base S0 Valencia S7 Valencia S7 Barcelona S4 Barcelona S4 Brava S2 Brava S2 Blanca S1 Blanca S1 Lisbona S6 Lisbona S6 Cartagena S5 Cartagena S5 Malaga S3 Malaga S3