Barva Decobase Primacol Decorative

Latexová emulzní barva na stěny a stropy v interiérech

Matná
Omyvatelná
Latexová barva pro dekorační systém

Latexová emulzní barva na stěny a stropy v interiérech. Vyznačuje se skvělými krycími vlastnostmi, trvanlivostí a odolností při opakovaném omytí vodou s mycím prostředkem. Doporučujeme především k použití jako podkladovou vrstvu pod dekorační efekty systému Primacol Decorative: Silver Sand, Royal Silk, Mystic.

Příprava podkladu

Barva je určena k nátěru povrchů z minerálních a sádrových omítek, sádrokartonových desek, cihel, dřevěných povrchů, povrchů na bázi dřeva a sklolaminátových tapet.
Podklad určený k nátěru musí být stabilní, čistý, suchý, kompaktní. Čerstvé omítky mohou být natírány až po 4 týdnech schnutí. Nerovnosti a praskliny opravte a zarovnejte pomocí tmelicí hmoty.

Nátěr

K nátěru všech povrchů používejte produkty z jedné výrobní šarže. Před použitím barvu důkladně promíchejte. Nátěr proveďte při teplotě 10-30 oC. Naneste 1-2 vrstvy v časovém intervalu cca 3 hodin. Strop natírejte tak, že začnete ze strany od okna a pokračujte směrem ke středu pokoje, v souladu se směrem dopadu světla. Nátěr stěn začněte od těžce přístupných míst a rohů s použitím štětce nebo malého tenkého válečku. Na váleček naberte velké množství barvy a následně ji pečlivě a rovnoměrně roztírejte po podkladu. Je důležité, abyste nenatírali suchým válečkem. Při nátěru jedné plochy nedělejte pauzy ani korekce na polosuchém nátěru. Další natírané plochy spojujte technikou „mokré na mokré“. Nátěr každé části malované plochy ukončete vždy pohybem válečku stejným směrem. Natřete vždy celou plochu.

Po ukončení práce místnost vyvětrejte do zaniknutí zápachu.

Skladujte v neprodyšně uzavřeném originálním obalu při teplotě 5-25 oC, na suchém místě. Nevystavujte účinkům slunečního záření. Chraňte před dětmi. V případě požití vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc – ukažte obal nebo etiketu. Obsahuje směs 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu a 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Může způsobit alergickou reakci.

Pozor! Barva zobrazená na obale se může s ohledem na tiskařské možnosti lišit od skutečné barvy a nemůže být důvodem reklamace. Pro přesné zjištění barvy požádejte prodejce o vzorník se skutečnými nátěry. Před nátěrem vyzkoušejte barvu na zkušební ploše.

Doba schnutí na dotek: podle teploty cca 1-2 hod.,

další vrstva po 3 hodinách

Nářadí: štětec, váleček

Nářadí po použití umyjte vodou

Ředidlo: voda

Vydatnost: až 14 m2/litr (1 vrstva)

White D00 White D00 Vanilla D02 Vanilla D02 Orange D11 Orange D11 Lime D13 Lime D13 Jasmine D03 Jasmine D03 Ginger D04 Ginger D04 Mist D05 Mist D05 Lagoon D09 Lagoon D09 Milk D01 Milk D01 Cappuccino D07 Cappuccino D07 Dust D06 Dust D06 Abyss D08 Abyss D08 Cinnamon D10 Cinnamon D10 Blueberry D14 Blueberry D14 Lavender D15 Lavender D15 Strawberry D12 Strawberry D12