Barva Mystic Primacol Decorative

Mystic to je dekorační barva do interiéru. Tisíce blýskavých (metalických) krystalků obsažených v barvě ve světle jiskří a odrážejí světlo, dávají natřeným plochám jedinečný vizuální efekt. Mystic se perfektně osvědčí jak ve velice moderních, tak i v klasických interiérech, kde zcela změní vzhled místností. Výrobek je dostupný v paletě hotových barev. Aplikace Malířské práce neprovádějte …

efekt blýskavých (metalických) krystalků
třpytí se a odráží světlo
dávají natřeným plochám jedinečný vizuální efekt

Mystic to je dekorační barva do interiéru. Tisíce blýskavých (metalických) krystalků obsažených v barvě ve světle jiskří a odrážejí světlo, dávají natřeným plochám jedinečný vizuální efekt. Mystic se perfektně osvědčí jak ve velice moderních, tak i v klasických interiérech, kde zcela změní vzhled místností. Výrobek je dostupný v paletě hotových barev.

Aplikace

Malířské práce neprovádějte při teplotě nižší než 5 °C, zamezte bezprostřednímu působení slunečního záření na natíraný povrch. Před použitím barvu důkladně promíchejte.

S barvou Mystic můžete dosáhnout dva efekty v závislosti na použité technice nanášení.

Efekt stínování/přetření

Výrobek nanášejte plochým štětcem s měkkým vlasem křížovými pohyby. Při nanášení je třeba povrch štětcem jemně vyhlazovat přesunováním nadměrného množství barvy (pozor, výrobek rychle zasychá). V případě potřeby je možné po uschnutí povrchu (cca 3 h) provést nátěr druhé a třetí vrstvy výrobku stejnou technikou.

Jednotný efekt

Za účelem dosažení jednotného efektu (bez stínů) nanášejte výrobek stříkací pistolí – v tomto případě výrobek zřeďte do 10 % vodou, přeceďte, následně rovnoměrně naneste jednu nebo dvě vrstvy.

Pozor! Před zahájením vlastního natírání se vždy doporučuje provedení zkoušky na konkrétním povrchu, abyste si vyzkoušeli techniku natírání a viděli konečný vizuální efekt. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku. K natření celé plochy se doporučuje použít výrobky z jedné výrobní šarže. V jiném případě je potřeba obsah všech obalů důkladně dohromady promíchat v jedné nádobě.

Barva zobrazená na obalu se může z důvodu omezení technologie tisku lišit od skutečné a tato skutečnost není důvodem k reklamaci. Za účelem přesného ověření barvy požádejte prodejce, aby vám ukázal vzorník se skutečnými nátěry.
Po skončení prací místnost vyvětrejte, až pach vymizí.

Příprava podkladu

Podklad by měl být pevný, suchý, hladký, zbavený prachu, zbytků lepidel a barev. Čerstvé omítky lze natírat až po 3-4 týdnech zrání. Nerovnosti a praskliny je třeba opravovat a vyrovnávat s použitím omítky. Na nasákavé povrchy je třeba použít základovou barvu např. Základovou barvu Primacol decorative. Za účelem snížení spotřeby výrobku se doporučuje nátěr barvou Decobase v barvě blízké barvě efektu (informace o čísle barvy Decobase je uvedena na víčku).

Skladování

Uchovávejte při teplotě 5 až 25 °C na suchém místě, v těsně uzavřeném původním obalu. Chraňte proti mrazu a bezprostřednímu působení slunečního záření.

Bezpečnost

Chraňte před dětmi.
Výrobek je ošetřený biocidem. Obsahuje směs 5-chlor-2-methyl-2H-izothiazol-3-on a 2-methyl-2H-izothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Technické údaje

Objem: 1 l

Chemické složení: polymerní disperze, minerální plniva, pomocné látky, pigmenty, brokáty

Forma/barva: viskózní emulze/podle šablony

Vůně: lehká, charakteristická

pH: 7,5-8,5

Hustota: 1,1-1,2 g/cm3

Vydatnost: cca 12 m2/l (jedná vrstva)

Počet vrstev: 2 (druhá vrstva: po 2-3 h)

Schnutí na dotek: 1-2 h

Celkové schnutí: 12 h

Obsah: Kategorie: A/l VŘNH. Prahová hodnota VOC: 200 g/l. Max. obsah VOC ve stavu připraveném k použití: 199 g/l.

Ředidlo: Voda

Způsob nanesení: plochý štětec

Mytí nástroje: voda s detergentem

Právní informace

Všechny zde obsažené informace a údaje jsou uvedeny v dobrém úmyslu a v souladu se znalostmi, které má naše laboratoř. Pokud se produkt nenachází pod naší kontrolou, je třeba je považovat jako údaje bez záruky. Technické informace nejsou osvědčením o kvalitě produktu ani nabídkou. Výrobce nenese odpovědnost za nevhodné použití informací obsažených na tomto listu ani za důsledky, které z toho plynou. V případě pochybností vždy proveďte test. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu výše uvedených údajů bez informování zákazníka.