Barva Let’s Shine Primacol Decorative

Dekorační latexová barva se saténovým vzhledem

dekorační latexová barva se saténovým vzhledem
obsahuje tisíce stříbrných částeček
intenzita roste se silnějším zdrojem světla

Je dekorativní  barva se saténovým vzhledem. Výrobek obsahuje tisíce stříbrných částeček, díky kterým se bude dekorovaná stěna ve světle lesknout. Získaný efekt je velmi subtilní a jeho intenzita roste se silnějším zdrojem světla. Barva je určena k nátěru stěn a stropů v interiérech. Je charakteristická skvělými krycími schopnostmi a vysokou omyvatelností.

Použití:

Barva je určena k nátěru povrchů z minerálních a sádrových omítek, sádrokartonových desek, cihel, dřevěných povrchů, povrchů na bázi dřeva a sklolaminátových tapet

Příprava podkladu:

Podklad určený k nátěru musí být stabilní, čistý, suchý, kompaktní. Čerstvé omítky mohou být natírány až po 4 týdnech schnutí.

Špatně přilnavé nátěry barev (které se loupou) a staré nátěry lepivých barev odstraňte a podklad umyjte vodou. Dobře přilnavé nátěry emulzních barev očistěte vodou s přídavkem čisticího přípravku. Nerovnosti vyplňte tmelicí hmotou, přebruste a zbavte prachu. V případě nasákavých podkladů doporučujeme provést nátěr penetrační emulzí nebo základní barvou.

Nátěr

Barva zobrazená na obalu se může s ohledem na tiskařské možnosti lišit od skutečné barvy a nemůže být důvodem reklamace. Pro zjištění přesné barvy požádejte prodejce o vzorník. Než začnete barvu aplikovat, proveďte test na kontrolní ploše, seznámíte se tak s malířskou technikou. K nátěru celého povrchu používejte výrobky z jedné výrobní série.

Provedení efektu

Po připravení podkladu začněte s realizací efektu. Otevřete opatrně nádobu s barvou Let’s shine Primacol Decorative a pečlivě promíchejte její obsah. Následně do ní vsypte obsah sáčku s brokátem, který je součástí sady s barvou. Poté obsah ještě jednou důkladně promíchejte a snažte se rovnoměrně rozdělit brokát. Tuto činnost provádějte ručně, použití elektrického míchadla by mohlo způsobit poškození brokátu.

Pozor! Malířské práce naplánujte tak, abyste připravenou barvu využili během 24 hodin. V opačném případě nemusí být brokátový efekt vidět. Malířské práce provádějte při teplotě místnosti a podkladu  >5°C, vyvarujte se bezprostřednímu působení slunečního záření na natíraný povrch.

Nátěr začněte od rohů a těžce dostupných míst, a následně přejděte na větší plochy. Při malování používejte malířský váleček z mikrovlákna s krátkým vlasem. Během práce postupujte od zdroje přirozeného světla směrem do středu místnosti. Barvu na váleček naberte velké množství a roztírejte ji svislými pochyby ve tvaru písmene V – to zaručí rovnoměrné pokrytí povrchu. Dbejte na to, abyste nenatírali suchým nebo polosuchým válečkem, vzdalujte jej od stěny jen ve spodní nebo vrchní části stěny, ne však uprostřed. Barvu v nádobě pravidelně důkladně promíchávejte. Další části nátěru napojujte metodou „mokré na mokré“. Během malování jedné plochy se snažte nedělat pauzy a ani korekce na polosuchém nátěru barvy. V závislosti na podkladu a zvoleném odstínu může být nutné nanést druhou vrstvu barvy. Nátěr druhou vrstvou barvy proveďte po uplynutí 3-4 hodin od dokončení předchozí vrstvy. Hotový dekorativní efekt získáte po 12 hodinách.

Během malířských prací a po jejich dokončení místnost vyvětrejte do zaniknutí zápachu.

Barevný nátěr získá své plné trvanlivé vlastnosti (odolnost proti omytí a otěru) 28 dnů po provedení malířských prací.

Skladujte v neprodyšně uzavřeném originálním obalu při teplotě 5-25 °C, na suchém místě. Nevystavujte účinkům slunečního záření. Chraňte před dětmi. V případě požití vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc – ukažte obal nebo etiketu.

Mytí nářadí: voda

Vydatnost cca 7.5 m2 z litru (jedna vrstva)

Celková doba schnutí: 1-2 h

Druhá vrstva: po 3-4 h

Doba úplného vyschnutí: 12 h

Ve filmu byla použita barva Let’s shine Primacol Decorative v odstínu Las Vegas. Barva je dostupná rovněž v těchto barevných verzích: Los Angeles, Chicago, Hongkong, Hollywood, Monako, New York, Makau, Tokyo, Miami.

Singapur Singapur Macau Macau Dubaj Dubaj Chicago Chicago Los Angeles Los Angeles Las Vegas Las Vegas Monaco Monaco Szanghaj Szanghaj Hong Kong Hong Kong Hollywood Hollywood Antalya Antalya Denver Denver Sapporo Sapporo Bangkok Bangkok Montreal Montreal Reykjavik Reykjavik Madrid Madrid Paris GOLD Paris GOLD Prague GOLD Prague GOLD Moscow GOLD Moscow GOLD Budapest GOLD Budapest GOLD Berlin GOLD Berlin GOLD