Vosk pro lesk a impregnaci Primacol Decorative

Použitím získáte lesklý povrch odolný proti vlhkosti a smývání, dále se také zvýrazní barva povrchu

efekt zrcadla
na štukové omítky a dekorativní beton

Vlastnosti

Vosk je vyroben na bázi akrylové disperze s přídavkem voskové emulze a aditiv. Použití vosku umožňuje získat lesklý povrch odolný proti vlhkosti a smývání, zvýrazňuje barvu povrchu. Je určen pro použití na površích s ušlechtilými dekorativními materiály, jako jsou štuk, dekorativní beton a omítky. Pomocí leštění lze získat efekt zrcadla. Umožňuje aktivní dýchání stěn. Vosk může jemně ztmavit odstín nátěru.

Způsob použití

Před použitím důkladně promíchat. Před zahájením práce na cílovém povrchu je nutné provést zkoušku na místě, které nebude vidět, aby byl zjištěn konečný efekt.

Na štuk: Doporučuje se pokrytí povrchu voskem ne dříve než po uplynutí 12 hodin od nanesení poslední vrstvy štuku. Velmi tenkou vrstvu vosku nanášet pomocí benátské stěrky nebo japonské stěrky a současně odebírat přebytek vosku. Aplikaci opakovat 3-4krát v odstupech 1 hodiny. Nářadí během aplikace často umývat vodou. Po celkovém zaschnutí vosku (maximálně do 12 hodin) je nutné povrch vyleštit nejlépe pomocí elektrické leštičky s filcem.

Na dekorativní beton a další dekorativní omítky: Pomocí malířského válečku nanést tenkou vrstvu vosku a houbičkou vtírat až do okamžiku, kdy zmizí šmouhy. Najednou se musí pokrýt voskem povrch o velikosti ca 1 m2, setřít přebytek a pokračovat na další ploše. Na větších plochách se doporučuje provádět aplikaci ve dvou osobách – jedna nanáší vosk, druhá odstraňuje přebytek stíráním houbičkou.

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, bez prachu, mastnot, vosků a jiných nečistot. Je nutné odstranit zbytky barev, omítek a jiných s podkladem nesoudržných vrstev.

Skladování

Uchovávat v dobře uzavřeném původním obalu při teplotě 5-30 °C. Uchovávat mimo dosah dětí.

Bezpečnost

Výrobek je nehořlavý. Není klasifikován jako nebezpečný. Během práce a po jejím ukončení místnost větrat až do odstranění zápachu. Uchovávat mimo dosah dětí. Jednotlivé informace jsou uvedeny v katalogovém listu výrobku.

Technické údaje

hmotnost: 0,6 kg

Konzistence, barva: hustá, krémová kapalina

Zápach: lehký, charakteristický

Ph: 9-10

Hustota: ca 1,00 g/cm3

Čas schnutí na dotek: 1-4

Celkový čas schnutí: 12-24 h

Způsob aplikace: štuk – japonská stěrka, benátská stěrka; dekor. beton/dekor. omítky – malířský váleček

Vydatnost balení na 1 vrstvu: štuk – 24 m2, beton – 6 m2

Ředidlo: neředit

Čištění nástrojů: voda se saponátem

Právní informace

Všechny informace a údaje obsažené v tomto dokumentu jsou uvedeny v dobré víře a v souladu s naší laboratoří. Musí však být přijaty bez záruky, pokud je výrobek mimo naši kontrolu. Technické informace nejsou svědectvím o kvalitě výrobku ani nepředstavují nabídku. Výrobce neodpovídá za nesprávné použití informací obsažených v tomto listu ani za následky z toho vyplývající. V případě pochybností je nutné vždy provést zkušební nátěr. Výrobce si vyhrazuje právo změnit výše uvedené údaje bez upozornění.