Silver Sand

Silver Sand Primacol Decorative je strukturální barva pro tvorbu dekorativních efektů. Povrchy natřené touto barvou se vlivem dopadu světla mění perleťovými reflexy, přičemž tvoří trojrozměrný hloubkový efekt. Perfektní vizuální efekty získáte jak při umělém světle, tak i při světle přirozeném. Silver Sand Primacol Decorative obsahuje speciální strukturální přísady, které tvoří během aplikace vzor připomínající písek rozvátý ve větru. Výrobek je určen k nátěru stěn a stropů v interiérech. Barva je dostupná v sedmi hotových barevných verzích a ve stříbrné bázi, která může být rovněž obarvena libovolnými koloranty.

Výrobky nezbytné pro tvorbu efektu

Barva Silver Sand Primacol Decorative
Základní nátěr Primacol Decorative
Barva Decobase Primacol Decorative

Nářadí nezbytná pro tvorbu efektu

Malířský váleček, štětec

Provedení efektu

Před zahájením práce zakryjte nenatírané plochy a vhodně připravte podklad. Podklad musí být: pevný, suchý, hladký, zbavený prachu, barev a lepidel. Veškeré nesoudržné části odstraňte a případné nedostatky opravte.
Následně celou plochu ošetřete s použitím malířského válečku vrstvou přípravku Základní nátěr Primacol Decorative. Je to emulze připravená k okamžitému použití, doporučená ke zpevnění podkladu, snížení jeho nasákavosti a optimalizaci jeho přilnavosti. Stěna opatřená základním nátěrem bude elastická, odolná proti poškrábání a bude mít ustálenou nasákavost. Takto připravený povrch nechte 12 hodin vyschnout a následně pro sjednocení barvy podkladu jej natřete na bílo.
Po připravení podkladu začněte s realizací efektu. Na suchý povrch naneste malířským válečkem dvě vrstvy barvy Decobase Primacol Decorative. Jedná se o vodouředitelnou barvu v bílém odstínu používanou jako podklad pro tvorbu dekorativních efektů. Je charakteristická velmi dobrými krycími schopnostmi a po vyschnutí tvoří nátěr odolný proti otěru. Nanášení druhé vrstvy barvy začněte po vyschnutí vrstvy první, tzn. po cca 3-6 hodinách. Stav vyschnutí zkontrolujte dotekem. Takto připravenou stěnu nechte vyschnout 12 hodin.
Barvu Silver Sand Primacol Decorative před zahájením nátěru důkladně promíchejte. Tuto činnost opakujte rovněž během prací. S použitím válečku naneste tenkou vrstvu barvy Silver Sand Primacol Decorative. Dbejte na to, abyste barvu nanášeli tak, aby se tvořila menší a větší skupenství zrnek i volná a hladká místa.
Pozor! Tvorbu správného vzoru nejprve dobře naplánujte. Hotový efekt získáte po uplynutí 24 hodin.
Barvy Silver Sand Primacol Decorative poskytují možnost realizace různých barevných provedení. Pro získání zajímavých dekorativních efektů může být produkt obarven přidáním zvoleného Kolorantu Primacol Decorative do barvy. Příklady:
Barva Silver Sand Primacol Decorative obarvená Kolorantem písek, bronz, čerň.
Efekt větrem rozvátého písku v diagonálním směru získáte takto. Podklad připravte stejným způsobem jako v předchozím kroku, a po jeho penetraci natřete dvakrát Barvou Decobase Primacol Decorative nebo latexovou barvou LuxDecor ve zvolené barvě. Stěnu nechte vyschnout po dobu 12 hodin. Následně naneste pomocí štětce barvu Silver Sand Primacol Decorative v diagonálním směru. Hotový efekt získáte po 24 hodinách.