Royal Silk

Royal Silk Primacol Decorative je dekorační minerální barva určená k použití v interiéru. Obsahuje speciální perleťová plnidla, díky kterým vzniknou na dekorovaném povrchu plochy s ušlechtilým leskem. Mihotající se reflexy jsou dynamické a mění se spolu s úhlem dopadu světla. Barva je dostupná v hotových barevných verzích a ve stříbrné a zlaté bázi, které mohou být rovněž obarveny libovolnými koloranty. Po nanesení na stěnu vytváří hedvábný efekt.

Výrobky nezbytné pro tvorbu efektu

Barva RoyalSilkPrimacolDecorative
Základní nátěr PrimacolDecorative
Barva DecobasePrimacolDecorative

Nářadí nezbytná pro tvorbu efektu

Malířský váleček, benátská stěrka.

Provedení efektu

Před zahájením práce zakryjte nenatírané plochy a vhodně připravte podklad. Podklad musí být: pevný, suchý, hladký, zbavený prachu, barev a lepidel. Veškeré nesoudržné části odstraňte a případné nedostatky opravte.
Následně celou plochu ošetřete vrstvou přípravku Základní nátěr PrimacolDecorative, pro nanesení použijte malířský váleček. Základní nátěr je emulze připravená k okamžitému použití, doporučená ke zpevnění podkladu, snížení jeho nasákavosti a optimalizaci jeho přilnavosti. Stěna opatřená základním nátěrem bude elastická, odolná proti poškrábání a bude mít ustálenou nasákavost. Takto připravený povrch nechte 12 hodin vyschnout a následně jej pro sjednocení barvy podkladu natřete na bílo.
Po připravení podkladu začněte s realizací efektu. Na suchý povrch naneste malířským válečkem dvě vrstvy Barvy DecobasePrimacolDecorative. Jedná se o vodouředitelnou barvu v bílém odstínu používanou jako podklad pro tvorbu dekorativních efektů. Velmi dobře kryje a po vyschnutí vytváří povrch odolný proti otěru. Nanášení druhé vrstvy barvy začněte po vyschnutí vrstvy první, tzn. po cca 3-6 hodinách. Stav vyschnutí zkontrolujte dotekem. Takto připravenou stěnu nechte vyschnout po dobu 12 hodin.
Po této době naneste Barvu RoyalSilkPrimacolDecorative s použitím benátské stěrky. Tloušťka vrstvy by měla činit max. 1 mm. Barvu nanášejte po menších plochách a v různých směrech, a tvořte tak vzor dekorace. Než barva vyschne, po uplynutí cca 20-30 sekund od aplikace, vyhlaďte hranou benátské stěrky celou plochu. Zvýrazníte tak metalické reflexy charakteristické pro tento výrobek. Takto upravený povrch nechejte vyschnout 4 hodiny.
V případě potřeby naneste druhou vrstvu Barvy RoyalSilkPrimacolDecorative a postupujte analogicky jako u první vrstvy. Hotový dekorativní efekt získáte po 24 hodinách.
Barva RoyalSilkPrimacolDecorative umožňuje vytvářet množství zajímavých dekorativních efektů. Podle způsobu aplikace a použitých kolorantů můžete získat tyto barvy povrchů:

  • Barvy Decobase a RoyalSilkPrimacolDecorative stříbrná báze obarvená kolorantem: písek, karamel, umbra, čerň, burgund
  • Barvy Decobase a RoyalSilkPrimacolDecorative zlatá báze obarvená kolorantem: písek, karamel, umbra, pomeranč, burgund

Barva RoyalSilkPrimacolDecorative je natolik univerzální, že může být nanášena i s použitím jiného nářadí. Kromě benátské stěrky, kterou vidíte ve filmu, můžete barvu aplikovat štětcem nebo malířským válečkem.
V prvním případě připravte stejným způsobem podklad, na který naneste vrstvu výrobku. Následně vytvořte rovněž štětcem dekorativní efekt a nechte stěnu vyschnout.
V druhém případě postupujte podobně, po penetraci podkladu naneste vrstvu barvy Royal Silk PrimacolDecorative malířským válečkem a tímto nářadím vytvořte i vzor dekorace. Po dokončení práce nechte stěnu vyschnout po dobu 24 hodin. Všimněte si, že v obou případech má způsob nátěru vliv na výsledný dekorativní efekt. Je tedy důležité naplánovat vše ještě před zahájením dekorování.