Let’s Shine

Let’s shine Primacol Decorative je dekorační latexová barva se saténovým vzhledem. Výrobek obsahuje tisíce stříbrných částeček, díky kterým se bude dekorovaná stěna ve světle lesknout. Získaný efekt je velmi subtilní a jeho intenzita roste se silnějším zdrojem světla. Barva je určena k nátěru stěn a stropů v interiérech. Je charakteristická skvělými krycími schopnostmi a vysokou omyvatelností. Je dostupná v 10 barevných verzích.

Výrobky nezbytné pro tvorbu efektu

Barva Let’s shine Primacol Decorative

Nářadí nezbytné pro tvorbu efektu

Malířský váleček

Provedení efektu

Podklad určený k nátěru musí být: pevný, suchý, hladký, zbavený prachu, barev a lepidel. Veškeré nesoudržné části odstraňte a případné nedostatky opravte. V případě nasákavých podkladů doporučujeme provést nátěr penetrační emulzí nebo základní barvou Primacol Professional.

Po připravení podkladu začněte s realizací efektu. Otevřete opatrně nádobu s barvou Let’s shine Primacol Decorative a pečlivě promíchejte její obsah. Následně do ní vsypte obsah sáčku s brokátem, který je součástí sady s barvou. Poté obsah ještě jednou důkladně promíchejte a snažte se rovnoměrně rozdělit brokát. Tuto činnost provádějte ručně, použití elektrického míchadla by mohlo způsobit poškození brokátu.
Pozor! Malířské práce naplánujte tak, abyste připravenou barvu využili během 24 hodin. V opačném případě nemusí být brokátový efekt vidět.
Nátěr začněte od rohů a těžce dostupných míst, a následně přejděte na větší plochy. Při malování používejte malířský váleček z mikrovlákna s krátkým vlasem. Během práce postupujte od zdroje přirozeného světla směrem do středu místnosti. Barvu na váleček naberte velké množství a roztírejte ji svislými pochyby ve tvaru písmene V – to zaručí rovnoměrné pokrytí povrchu. Dbejte na to, abyste nenatírali suchým nebo polosuchým válečkem, vzdalujte jej od stěny jen ve spodní nebo vrchní části stěny, ne však uprostřed. Barvu v nádobě pravidelně důkladně promíchávejte. Další části nátěru napojujte metodou „mokré na mokré“. Během malování jedné plochy se snažte nedělat pauzy a ani korekce na polosuchém nátěru barvy. V závislosti na podkladu a zvoleném odstínu může být nutné nanést druhou vrstvu barvy. Nátěr druhou vrstvou barvy proveďte po uplynutí 3-4 hodin od dokončení předchozí vrstvy. Hotový dekorativní efekt získáte po 12 hodinách.
Ve filmu byla použita barva Let’s shine Primacol Decorative v odstínu Las Vegas. Barva je dostupná rovněž v těchto barevných verzích: Los Angeles, Chicago, Hongkong, Hollywood, Monako, New York, Makau, Tokyo, Miami.