Sparkle Třpytivý Lak S Brokátem

VLASTNOSTI Třpytkový lak Sparkle je transparentní, matný dekorativní a ochranný povlak s efektem lesklých plátků stříbra. Aplikace laku umožňuje získání působivého efektu v nových interiérech nebo oživení starých a nudných stěn. Kromě dekorativních vlastností je výsledný povrch omyvatelný. Lak můžete rovněž používat jako doplňkovou dekoraci hotových stěn, stropů a strukturálních omítek. V produktové řadě Primacol® …

Omvytalný
Plátky stříbra
Matný

VLASTNOSTI

Třpytkový lak Sparkle je transparentní, matný dekorativní a ochranný povlak s efektem lesklých plátků stříbra. Aplikace laku umožňuje získání působivého efektu v nových interiérech nebo oživení starých a nudných stěn. Kromě dekorativních vlastností je výsledný povrch omyvatelný. Lak můžete rovněž používat jako doplňkovou dekoraci hotových stěn, stropů a strukturálních omítek.

V produktové řadě Primacol® decorative je dostupný rovněž Třpytkový lak Glamour (efekt třpytících se plátků zlata).

ZPŮSOB NANÁŠENÍ

Malířské práce provádějte při teplotě okolí a podkladu >5 °C, vyvarujte se bezprostřednímu působení slunečního záření na natíraný povrch.

Pozor! Před aplikací se seznámili s vizuálním efektem a technikou nanášení, před samotným nátěrem vždy doporučujeme provést test na zkušební ploše. Výrobce nenese odpovědnost za nesprávné použití výrobku.

Dekorativní lak před použitím důkladně promíchejte. Pozor!!! k míchání nepoužívejte vrtačky, protože by mohlo dojít k poškození laku. Naneste malé množství produktu plochým dekorativním štětcem křížovými tahy na plochu cca 0,5 – 1 m2. Lak důkladně vyhlazujte a snažte se výrobek rozprostírat co nejrovnoměrněji tak, aby nezůstávaly stopy po štětci. Po dokončení vzoru zopakujte práci na dalších plochách stěny. Dbejte na to, aby byly plochy naneseny způsobem „mokrý do mokrého“. Pro získání maximálně jednolitého povrchu doporučujeme nanést druhou vrstvu laku po zaschnutí první vrstvy stejným způsobem, ale začít od protilehlého konce stěny. Každá další vrstva umocňuje efekt třpytivých částeček.
Během malířských prací a po jejich dokončení místnost větrejte až do zaniknutí zápachu.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být pevný, suchý, hladký, bez prachu, zbytků lepidel a barev. Čerstvé omítky mohou být natírány až po cca 4 týdnech schnutí. Nerovnosti a praskliny opravte a vyrovnejte pomocí tmelící hmoty. Před aplikaci dekorativního laku SPARKLE stěny natřete disperzní nebo latexovou interiérovou barvou, např. Decobase, v požadovaném odstínu dle vzorníku Primacol® decorative. Nasákavé podklady doporučujeme předem základní nátěr.

USKLADNĚNÍ:

Uchovejte v neprodyšně uzavřeném originálním obalu, při teplotě 5-25 0C. Uchovávejte mimo dosahu dětí. Chraňte před mrazem a přímým působením slunečních paprsků. Vyschlý zbytek barvy a prázdný obal odložte na určené místo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Chemické složení: vodní akrylová disperze
Celková doba schnutí: 3-4 h
Skupenství: Průhledná tekutina
Celková doba schnutí: 12-24 h (v závislosti na tloušťce vrstvy a okolních podmínkách)
Barva: SPRARKLE (plátky stříbra)
Způsob nanášení: Štětec
Vůně: Příjemná, specifická
Vydatnost: cca 8 m2/l (dvě vrstvy)
pH: 7,5 – 8,5
Ředění: Voda
Hustota: 1,0 – 1,1 kg/dm3
Mytí náčiní: Teplá voda s čisticím prostředkem
Počet vrstev: 2 (další po 3-4 h)
Limit LZO
Kategorie: A/l VŘNH. Prahová hodnota VOC: 200 g/l. Max.
obsah VOC ve stavu připraveném k použití: max. 50 g/l.