Magnetická tabulová barva Primacol Decorative

Povrch natřený touto barvou je shodný s povrchem magnetické školní tabule – můžete jej popisovat, malovat na něj křídou a také na něm přichytit papírové obrázky pomocí magnetek.

Trvanlivá
Voděodolná
Vydatná

Magnetická tabulová barva je skvělou kombinací dvou nejžádanějších efektů, magnetické a tabulové barvy, která umožňuje podstatně zkrátit dobu dekorování místností v domě, kanceláři nebo restauraci. Povrch natřený touto barvou je shodný s povrchem magnetické školní tabule – můžete jej popisovat, malovat na něj křídou a také na něm přichytit papírové obrázky pomocí magnetek. Po úplném vyschnutí lze povrch umývat pomocí hadříku nebo houbičky. Barva je charakteristická skvělou tvrdostí, přilnavostí k podkladu a odolností proti vodě.

Použití

Barva může být používána v interiérech i exteriérech – pro krátkodobé expozice, např. na výstavních stojanech. Je určena na cementové nebo vápenocementové omítky, sádrové podklady, cementotřískové desky, dřevo, materiály na bázi dřeva a kovy s předchozí aplikací základního nátěru na tyto povrchy.

Příprava povrchu

Používejte jen na hladkém povrchu. Povrch určený k nátěru musí být stabilní, pevný a suchý, nerovnosti vyplňte tmelem. Odstraňte staré, nepřilnavé malířské nátěry. Před nátěrem podklad důkladně přebruste a očistěte, následně jej odmastěte a vysušte. Stěnu z betonu, cementové nebo vápenocementové omítky, zdi, sádrové podklady, cementotřískové desky, zpevněte základním nátěrem Primacol Základní Nátěr. Dřevo a kov nejprve ošetřete příslušnou podkladovou barvou.

Způsob aplikace

Barvu před použitím důkladně promíchejte. Neřeďte a nemíchejte s jinými barvami.

Než začnete natírat, vždy proveďte zkoušku, seznámíte se tak s malířskou technikou. Vyznačte malířskou páskou vnější hrany plochy určené k nátěru. Nátěr proveďte malířským válečkem nebo štětcem (neaplikujte nástřikem). Nechejte vyschnout po dobu 2 hodin a následně naneste další vrstvu. Doporučujeme nanést min. 2 vrstvy Magnetické tabulové barvy. Výsledný efekt závisí na několika faktorech, mimo jiné tloušťce vrstvy, nanášecí technice a použitém nářadí. Pro získání maximálně hladké plochy můžete povrch barvy opatrně přetřít jemným smirkovým papírem (jak mezi nanášením jednotlivých vrstev, tak i poslední vrstvu). Příliš těžké magnetky nebo příliš tenká vrstva barvy mohou způsobit, že nebude síla přichycení dostačující. Doporučujeme používat neodymové magnetky.

Po nátěru počkejte 3-4 dny, než budete moci využít tabulové vlastnosti barvy, tzn. po tuto dobu na tabuli nemalujte křídou a neutírejte ji mokrou houbičkou. Barva získá své plné trvanlivé vlastnosti 28 dnů od aplikace. Pozor! Některé křídy dostupné na trhu mohou na tabuli zanechat stopy, které nepůjdou dokonale umýt.

Skladování

Skladujte při teplotě 5–30 °C v neprodyšně uzavřených originálních obalech na suchém místě. Nevystavujte přímým účinkům slunečního záření, chraňte proti mrazu.

Chraňte před dětmi. V případě požití barvy okamžitě kontaktujte lékaře a ukažte mu obal nebo etiketu. V případě kontaktu s očima: oči netřete a vypláchněte je velkým množstvím vody. Výrobek ošetřený biocidem. Může způsobit alergickou reakci.

Teplota použití: nad 5 °C.

Vydatnost: caa 5 m2/l (jedna vrstva), podle druhu a povrchové úpravy podkladu.

Vydatnost balení 0,75 l (1 bal): až 2,5 m2 hotové tabule.

počet vrstev: 3 – 4

doba schnutí na dotek: cca 1 h

celková doba schnutí: 12  -24 h

další vrstva: po 2 hodinách

mytí nářadí: voda